Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"paradoxical" po polsku — Słownik angielsko-polski

paradoxical

przymiotnik
  1. paradoksalny
    This is paradoxical, but not in the obvious way. (To jest paradoksalne, ale nie w oczywisty sposób.)
    zobacz także: ironic

paradoxical przymiotnik

It came to me each day in a paradoxical way.

To podeszło do mnie każdego dnia w paradoksalny sposób.

That had always seemed paradoxical to her until last night.

To zawsze wyglądało na paradoksalne do niej do czasu gdy wczoraj wieczorem.

He has thought long and hard about Americans' paradoxical love of anything "light."

Pomyślał długi i twardy o Amerykanach 'niczego paradoksalna miłość" światło. "

One reason, I think, is that my position seemed paradoxical.

Jeden powód, myślę, to jest moja pozycja wyglądać na paradoksalny.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "paradoxical"

paradox = paradoks, samozaprzeczenie
paradoxically = paradoksalnie
Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?