Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"outsole" po polsku — Słownik angielsko-polski

outsole

rzeczownik
  1. zewnętrzna podeszwa
    the outer sole of a shoe or boot that is the bottom of the shoe and makes contact with the ground

outsole rzeczownik

The outsole is the layer in direct contact with the ground.

Outsole jest warstwą w kontakcie bezpośrednim z ziemią.

Having said that, the deep forefoot outsole was still holding on after 500 miles.

Powiedziawszy, że, głęboka przednia noga outsole wciąż czekać po 500 milach.

This can be in reference to either the outsole or the vamp.

To może być w odniesieniu do żadnego outsole albo wamp.

Experience is the only true test of the longevity of an outsole.

Doświadczenie jest tylko prawdziwą próbą długowieczności z outsole.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.