"out" po polsku — Słownik angielsko-polski

out *****

przysłówek
 1. na zewnątrz
  I parked my car out, I hope it's not a problem. (Zaparkowałem moje auto na zewnątrz, mam nadzieję, że to nie problem.)
przymiotnik
 1. nieobecny
  Amy is out today, she has food poisoning. (Amy jest dziś nieobecna, ma zatrucie pokarmowe.)
  He should not be here when your mother is out. (On nie powinien tu być, kiedy wasza mama jest nieobecna.)
 2. niemodny, słaby slang
  Why do you keep wearing those shoes? They're out! (Dlaczego nadal nosisz tamte buty? Są niemodne!)
wykrzyknik
 1. precz (w sloganach)
  Get out of my house! Out! (Wyjdź z mojego domu! Precz!)
  Get out of my sight! Out! (Zejdź mi z oczu! Precz!)
czasownik
 1. ujawnić, że jest się homoseksualistą informal
  I outed myself yesterday, saying that I am gay. (Ujawniłem się wczoraj, mówiąc że jestem gejem.)
 1. przekaz zakończony, nie oczekuję żadnej odpowiedzi (używane w komunikacji radiotelefonicznej)
czasownik
 1. ujawnić czyjś homoseksualizm informal
  She outed him! (Ona ujawniła, że on jest homoseksualny!)
phrasal verb
 1. być nieobecnym, być poza domem
  I'm afraid she's out at the moment. (Niestety, ona jest w tej chwili poza domem.)
  He's out but he'll come back in five minutes. (On jest nieobecny, ale wróci za pięć minut.)
 2. zostać wydanym (np. o płycie, filmie)
  The movie will be out on DVD in September. (Film wyjdzie na DVD we wrześniu.)
  Is his new book out yet? (Czy jego nowa książka została już wydana?)
 3. wychodzić zza chmur (o słońcu)
  Look! The sun is out. (Zobacz! Wyszło słońce.)
 4. zostać usuniętym
  I'm out of that project. (Zostałem usunięty z tamtego projektu.)
 5. być niemodnym, być przestarzałym
  Black ties are out. (Czarne krawaty są niemodne.)
  link synonim: unfashionable
 6. być na aucie, być poza linią boiska (np. piłka )
 7. być nieprzytomnym
  He drank too much, he's out. (On wypił za dużo, jest nieprzytomny.)
  Call the ambulance because he is out. (Zadzwońcie po karetkę, bo on jest nieprzytomny.)
  link synonim: unconscious
 8. być w rozkwicie, rozkwitać
  link synonim: in bloom

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. nie ukrywać swojej orientacji seksualnej informal
  Now that he is out, he is much happier. (Teraz, kiedy nie ukrywa swojej orientacji seksualnej, jest o wiele szczęśliwszy.)
  He would like to be out but he's afraid of his mother's reaction. (On chciałby nie ukrywać swojej orientacji seksualnej, ale boi się reakcji swojej matki.)
 2. nie wchodzić w rachubę informal
  Your trip to France is absolutely out. (Twój wyjazd do Francji absolutnie nie wchodzi w rachubę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "out"

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "out"

przyimek
out of = spośród, z (np. 2 spośród 10)
without , w/out (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie
outside = poza granicami (blisko jakiegoś miejsca)
phrasal verb
go out = wyjść z domu, wychodzić +12 znaczeń
come out = schodzić (np. o plamie) +12 znaczeń
get out = wysiadać (z samochodu) +3 znaczenia
walk out = wyjść, wychodzić +1 znaczenie
hold out something = mieć (nadzieję)
pull out = wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę +3 znaczenia
hold out = wystarczyć, wystarczać (np. zapasy) +1 znaczenie
head out = wyjść, wyruszyć (gdzieś)
break out = zacząć się gwałtownie, wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii, huraganie) +2 znaczenia
sort out = rozwiązać (problem), uporządkować (sprawy) +2 znaczenia
call out = zawołać, krzyknąć +1 znaczenie
cry out = krzyczeć, krzyknąć +1 znaczenie
fall out = wypadać +5 znaczeń
pay out = wydawać +1 znaczenie
act out = okazywać (np. uczucia)
drop out = odpaść, wycofać się (nie brać w czymś więcej udziału) +3 znaczenia
czasownik
przysłówek
rzeczownik
przymiotnik
outward = zewnętrzny (np. wygląd, znak) +1 znaczenie
out-of-date , także: out of date = nieaktualny, nieważny +1 znaczenie
outer = wierzchni +2 znaczenia
outside = zewnętrzny (znajdujący się poza budynkiem) +2 znaczenia
out-of-pocket = z własnej kieszeni (płacić za coś)

podobne do "out" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
rzeczownik
przyimek
Zobacz także: siema