"obrót (finansowy w firmie)" po angielsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

podobne do "obrót (finansowy w firmie)" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
obrót (finansowy w firmie) = turnover
kierownictwo (w firmie) = directorate
księgowość (dział księgowości w firmie) = accounts
następca (osoba przejmująca pozycję w firmie po kimś) = heir
udział (np. w firmie) = interest
rotacja (kadr w firmie) = turnover
stróż (pracownik w firmie, który kontroluje przepływ informacji w procesie decyzyjnym dokonywania zakupu) = gatekeeper
portiernia (np. w firmie, na uniwersytecie) = gatehouse
zasoby ludzkie (wydział w firmie zajmujący się pracownikami) = human resources , HR
góra (np. w firmie) = high-up British English informal , higher up British English informal
zasady ubioru (np. obowiązujące w firmie) = dress code
przymiotnik
wewnętrzny (np. dokument w firmie) = internal
czasownik
zacząć pracować (w jakiejś firmie, organizacji) = enter
nabywać (np. udziały w firmie) = acquire
zatrudniać się (np. w firmie) = join
zamrażać (np. udziały w firmie) = freeze
phrasal verb
wykupić coś (np. o udziałach w firmie) = buy something out

podobne do "obrót (finansowy w firmie)" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
watt , W = wat (jednostka mocy)
W = W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
przyimek
without , w/out (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie