"network" po polsku — Słownik angielsko-polski

network ****

obrazek do "network" po polsku
rzeczownik
 1. sieć (np. telefoniczna, kolejowa) [COUNTABLE]
 2. sieć nadawcza (telewizji lub radia) [COUNTABLE]
 3. sieć (komputerowa) [COUNTABLE]
  There are 10 computers on this network. (W tej sieci jest 10 komputerów.)
 4. sieć, organizacja (grupa ludzi) [COUNTABLE]
  We discovered a secret network of burglars. (Odkryliśmy sekretną siatkę włamywaczy.)
  The police arrested a huge network of drug dealers. (Policja aresztowała potężną siatkę handlarzy narkotyków.)
 5. siatka
czasownik
 1. połączyć w sieć (komputery)
  All computers in the classroom are networked. (Wszystkie komputery w klasie są połączone w sieć.)
 2. nawiązywać korzystne kontakty
  You have to network first, if you want to start your own business. (Najpierw musisz nawiązać korzystne kontakty, jeśli chcesz otworzyć swój biznes.)
  I went to his party to network. (Poszedłem na jego przyjęcie, żeby nawiązać korzystne kontakty.)
 3. nadawać w sieci (np. programy radiowe)
  They are networking a new radio program. (Oni nadają w sieci nowy program radiowy.)
przymiotnik
 1. sieciowy (dot. sieci komputerowej, telefonicznej)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "network"

rzeczownik
przymiotnik
networked = połączony przez sieć (np. telefoniczną, kolejową) +7 znaczeń
kolokacje

podobne do "network" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik