Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"moor" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "moor" po polsku
rzeczownik
 1. wrzosowisko British English [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  link synonim: heath

moor rzeczownik

But why did he come out on to the moor?

Ale dlaczego wyszedł na wrzosowisko?

At last we are on the top of the moor.

Nareszcie jesteśmy wierzchem z wrzosowiska.

Even on a bad day the moors look all right.

Nawet w zły dzień wrzosowiska wyglądają w porządku.

In the middle of the night watch, the Moor came close.

W środku nocy zegarek, Maur przyszedł blisko.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przycumować (np. łodzią do brzegu)
 2. zacumować (np. statek)

moor czasownik

We'll have to moor it out in space for days.

Będziemy musieć cumować to na zewnątrz w przestrzeni dla dni.

On a 5 day course you will probably moor in different places.

Na 5 kurs całodzienny prawdopodobnie przycumujesz w innych miejscach.

We moored, and for a while it was our own private world.

Przycumowaliśmy, i przez chwilę to był nasz własny prywatny świat.

The society had moored a training ship here for over 105 years.

Społeczeństwo przycumowało statek szkolny tu dla przez 105 lat.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Moor

rzeczownik
 1. Maur

Moor rzeczownik

But why did he come out on to the moor?

Ale dlaczego wyszedł na wrzosowisko?

At last we are on the top of the moor.

Nareszcie jesteśmy wierzchem z wrzosowiska.

Even on a bad day the moors look all right.

Nawet w zły dzień wrzosowiska wyglądają w porządku.

In the middle of the night watch, the Moor came close.

W środku nocy zegarek, Maur przyszedł blisko.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

mooring

rzeczownik
 1. miejsce cumowania
 2. cumy

mooring rzeczownik

Now it was up to the second set of moorings to do their job.

Teraz to miało do drugiego zbioru cum skończyć ich pracę.

"We might be able to find moorings for the night."

"Możemy móc znaleźć cumy nocy."

It might be better not to have a mooring at all.

Lepiej może być nie mieć miejsca cumowania wcale.

Yet it never quite lost its moorings in the real world.

Już to nigdy całkiem zgubić jego cumy w świecie realnym.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

mooring
moorage

rzeczownik
 1. cumowanie
 2. miejsce cumowania
 3. cumy

mooring, moorage rzeczownik

Now it was up to the second set of moorings to do their job.

Teraz to miało do drugiego zbioru cum skończyć ich pracę.

"We might be able to find moorings for the night."

"Możemy móc znaleźć cumy nocy."

It might be better not to have a mooring at all.

Lepiej może być nie mieć miejsca cumowania wcale.

Yet it never quite lost its moorings in the real world.

Już to nigdy całkiem zgubić jego cumy w świecie realnym.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "moor"

mooring buoy = boja cumownicza
mooring ropes = liny cumownicze
grouse moor = teren polowań na kuraki
be mooring to a buoy = cumować do boi
mooring light , anchor light = światło kotwiczne
stand by for mooring = przygotować się do cumowania
take in mooring line = podjąć cumę
moor hen Gallinula chloropus = kokoszka, kurka wodna
gorcock , moor cock , Lagopus Scoticus latin = samiec pardwy szkockiej
gorhen , moor hen , Lagopus Scoticus latin = samica pardwy szkockiej
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.