Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"miss" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "miss" po polsku
czasownik
 1. chybić, nie trafić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She tried to throw the paper in the bin, but she missed. (Ona próbowała wrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.)
  That bullet missed him by an inch. (Kula minęła go tylko o cal.)
  The sniper missed the target. (Snajper nie trafił do celu.)
 2. nie zauważyć czegoś, minąć coś [TRANSITIVE]
  This is a very large building - you can't miss it. (To jest bardzo duży budynek - nie możesz go nie zauważyć.)
  Don't miss the train. (Nie przegap pociągu.)
  You can't miss this movie. (Nie możesz przegapić tego filmu.)
 3. spóźnić się na coś, nie zdążyć na coś, stracić coś [TRANSITIVE]
  My bus was late and I missed the plane. (Mój autobus się spóźnił i nie zdążyłem na samolot.)
  You haven't missed much. (Niewiele straciłeś.)
  I missed the first part of the lecture. (Spóźniłem się na pierwszą część wykładu.)
 4. ominąć, uniknąć [TRANSITIVE]
 5. nie mieć, brakować (np. zębów) [TRANSITIVE]
 6. nie sprostać (np. zadaniu), nie osiągnąć (np. celu, założonych wyników)

miss czasownik

To my wife and children, I miss you very much.

Do mojej żony i dzieci, tęsknię za tobą bardzo.

Some of those kids now miss the bad old days.

Jakieś z tych dzieci teraz tęsknią za złymi starymi dniami.

We will miss you each and every day of our lives.

Zatęsknimy za tobą dzień w dzień ze swoich żyć.

If they miss three, their mother gets a phone call.

Jeśli oni opuszczają trzy, ich matka zdobywa rozmowę telefoniczną.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. panna, panienka, kobieta niezamężna
  She was a miss until yesterday. (Ona była panną do wczoraj.)
 2. proszę pani (do nauczycielki) British English spoken
  I have a question, Miss. (Mam pytanie, proszę pani.)
  Can I go to the toilet, Miss? (Czy mogę iść do toalety, proszę pani?)
 3. niecelny strzał, pudło [COUNTABLE]
  He scored seven hits and three misses. (On zaliczył siedem trafień i trzy niecelne strzały.)
  We had a few misses in the second half. (Oddaliśmy kilka niecelnych strzałów w drugiej połowie.)

miss rzeczownik

Does the Miss get to go out on her own?

Panna kazać wyjść na nią posiada?

Between us was the half open door of the office with Miss.

Między nami był drzwiami biura z panną na wpół otwartymi.

Miss Power used to have us up to show off when people came.

Panna Moc użyta by mieć nas w górę popisać się gdy ludzie przyszli.

Miss Day was probably not much older than her students.

Panna Dzień był prawdopodobnie nie dużo stary od jej studentów.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Miss ***

obrazek do "Miss" po polsku Miss USA 2006 contestants Miss China Miss Michigan Kirsten Haglund
rzeczownik
 1. Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej)
  Excuse me, miss, can you help me? (Przepraszam, proszę pani, czy może mi pani pomóc?)
  What do you think about it, Miss Walker? (Co pani o tym sądzi, pani Walker?)
  zobacz także: Mrs, Mr
 2. miss (zwyciężczyni konkursu piękności)

Miss rzeczownik

Does the Miss get to go out on her own?

Panna kazać wyjść na nią posiada?

Between us was the half open door of the office with Miss.

Między nami był drzwiami biura z panną na wpół otwartymi.

Miss Power used to have us up to show off when people came.

Panna Moc użyta by mieć nas w górę popisać się gdy ludzie przyszli.

Miss Day was probably not much older than her students.

Panna Dzień był prawdopodobnie nie dużo stary od jej studentów.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

miss somebody

czasownik
 1. tęsknić za kimś [TRANSITIVE]
  I've missed you so much! (Tak bardzo za tobą tęskniłem!)
  I'll miss you! (Będę za tobą tęsknił!)
  He missed her badly. (On bardzo za nią tęsknił.)

Pytania i odpowiedzi — "miss"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "miss"

amiss = nie w porządku, źle
dismiss = odrzucać (np. pomysł) +3 znaczenia
premise , premiss British English = przesłanka, założenie
remiss = zaniedbujący (obowiązki), niedbały
miss out = stracić okazję
miss the point = nie zrozumieć o co chodzi
Miss World , Miss Universe = Miss Świata
near miss = niecelny strzał, chybiony strzał +1 znaczenie
junior miss = nastolatka (od 11 do 14 lat)
hit-and-miss , hit-or-miss = przypadkowy, na oślep
miss a chance = przegapić szansę
miss the boat = stracić okazję
not miss a beat = nie przerywać
hit-and-miss = bezplanowy, ryzykowny
miss the mark = nie trafić, nie zdołać osiągnąć czegoś
air miss = niebezpiecznie bliskie minięcie się samolotów w powietrzu
penalty miss = nieudany rzut karny
miss something out = opuścić coś, przeoczyć coś
miss your cue = zapomnieć swojej kwestii (np. na scenie)
miss a train = spóźnić się na pociąg
miss an appointment = zapomnieć o wizycie, nie przyjść na umówioną wizytę (u lekarza)
something is not to be missed = coś, co trzeba zobaczyć
give something a miss = odpuścić sobie coś, zrezygnować z czegoś
miss your vocation = minąć się z powołaniem
miss a deadline = nie zdążyć w terminie
I still miss something = ciągle nie mogę czegoś znaleźć
Have I missed anyone? = Czy kogoś nie pominąłem?
never miss a trick , not miss a trick = nie przepuścić żadnej okazji
I've missed you so much. = Tak bardzo za tobą tęskniłem.
lose your footing , miss your footing = stracić oparcie, stracić równowagę
a miss is as good as a mile = nieważne, ile zabrakło do osiągnięcia celu, ważne że nie został on osiągnięty +1 znaczenie

"miss" po angielsku — Słownik polsko-angielski

miss (zwyciężczyni konkursu piękności)
obrazek do "Miss" po polsku Miss USA 2006 contestants Miss China Miss Michigan Kirsten Haglund
rzeczownik
 1. Miss ***

Pytania i odpowiedzi — "miss"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "miss"

Miss Świata = Miss World , Miss Universe
miss lata = bathing beauty
wybory miss = cattle market
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.