Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

mild-mannered przymiotnik + lawyer rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

mild-mannered lawyer = dobroduszny prawnik

Siła kolokacji

Bardzo luźna

Przykłady użycia

"Sir Henry" looked at the small, mild-mannered lawyer.

Suddenly, Gary Goldwasser, as on numerous other occasions this year, was transformed from a mild-mannered lawyer into, well, SuperFan!

Oliver V. Gulliver, the mild-mannered lawyer who goes adventuring in William Deverell's PLATINUM BLUES (British American, $18.95), turns to his heroic quest in midlife desperation.

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

przymiotnik + lawyer

Bardzo silna
top lawyer
więcej kolokacji

podobne do "mild-mannered lawyer" po polsku — Słownik angielsko-polski

mild-mannered = dobrze ułożony, dobrze wychowany
mild = łagodny, umiarkowany +3 znaczenia
well-mannered , mild-mannered = dobrze wychowany, o dobrych manierach
lawyer , attorney American English , att. (skrót) American English = prawnik, prawniczka
mannered = zmanierowany
defense lawyer = prawnik obrony
trial lawyer = prawnik uprawniony do występowania w sądzie
mildness = delikatność, łagodność, umiarkowanie
lawyering = praktykowanie prawa
lawyerly = przypominający prawnika lub prawniczkę
company lawyer , corporate lawyer = radca prawny firmy
well-mannered = dobrze wychowany
ill-mannered = niekulturalny, źle wychowany, niewychowany
mild language = delikatnie nieobyczajny język
criminal lawyer = adwokat w sprawach karnych
Philadelphia lawyer = prawnik filadelfijski (zręczny i fachowy adwokat)
bad mannered , ill-mannered formal = źle wychowany
easy-mannered = wyrobiony towarzysko, o swobodnych manierach
mild illness = łagodna choroba
mild steel = stal miękka
prosecuting lawyer = adwokat powoda
barrack-room lawyer British English , barracks lawyer American English = mądrala
mild cognitive impairment , MCI (skrót) = łagodne zaburzenie poznawcze
meek and mild = cichy i potulny
civil liberties lawyer = rzecznik swobód obywatelskich