Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"mild-mannered lawyer" po polsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

mild-mannered lawyer
mild-mannered
= dobrze ułożony, dobrze wychowany
well-mannered , mild-mannered
= dobrze wychowany, o dobrych manierach
lawyer , attorney American English , att. (skrót) American English
= prawnik, prawniczka

mild-mannered lawyer - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: dobroduszny prawnik

Częstotliwość występowania

Rzadki

Przykłady użycia - mild-mannered lawyer

  • "Sir Henry" looked at the small, mild-mannered lawyer.
  • Suddenly, Gary Goldwasser, as on numerous other occasions this year, was transformed from a mild-mannered lawyer into, well, SuperFan!
  • Oliver V. Gulliver, the mild-mannered lawyer who goes adventuring in William Deverell's PLATINUM BLUES (British American, $18.95), turns to his heroic quest in midlife desperation.
  • Springing from unnamed sources, leaks of information about President Clinton and Monica S. Lewinsky have started a very public brawl among not only hotheaded partisans, but also normally tight-lipped, mild-mannered lawyers.
  • The nomination of Mr. Papoulias, a generally mild-mannered lawyer who entered politics 40 years ago, took many Greek pundits and politicians by surprise in December.
  • It has been more than two months since Milica Smiljanic saw her husband, Stanko, a mild-mannered 52-year-old lawyer with a heart condition.
  • He came on the scene as a mild-mannered lawyer from Oregon with reasonable Republican credentials (his brother was a former Republican state attorney-general), a degree in Christian ethics, art commission experience and a taste for performing choral music.
  • Patty Berglund is an unusually young and pretty homemaker with a self-deprecating sense of humor; her husband Walter is a mild-mannered lawyer with strong environmentalist leanings.

Podobne zwroty - mild-mannered lawyer

1. lawyer rzeczownik

podobne do "mild-mannered lawyer" po polsku — Słownik angielsko-polski

mild-mannered = dobrze ułożony, dobrze wychowany
mild = łagodny, umiarkowany +3 znaczenia
well-mannered , mild-mannered = dobrze wychowany, o dobrych manierach
lawyer , attorney American English , att. (skrót) American English = prawnik, prawniczka
mannered = zmanierowany
trial lawyer = prawnik uprawniony do występowania w sądzie
defense lawyer = prawnik obrony
mildness = delikatność, łagodność, umiarkowanie
company lawyer , corporate lawyer = radca prawny firmy
well-mannered = dobrze wychowany
ill-mannered = niekulturalny, źle wychowany
mild language = delikatnie nieobyczajny język
Philadelphia lawyer = prawnik filadelfijski (zręczny i fachowy adwokat)
criminal lawyer = adwokat w sprawach karnych
bad mannered , ill-mannered formal = źle wychowany
easy-mannered = wyrobiony towarzysko, o swobodnych manierach
mild steel = stal miękka
prosecuting lawyer = adwokat powoda
barrack-room lawyer British English , barracks lawyer American English = mądrala
mild cognitive impairment , MCI (skrót) = łagodne zaburzenie poznawcze
meek and mild = cichy i potulny
civil liberties lawyer = rzecznik swobód obywatelskich
18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.