Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"longer-term aim" po polsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

longer-term aim
--
aim
= cel
+2 znaczenia
aimed
= wymierzony
aiming
= celowanie
+1 znaczenie

longer-term aim - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: bardziej długoterminowy cel

Częstotliwość występowania

Rzadki

Przykłady użycia - longer-term aim

  • Khrushchev had stated a longer-term aim of giving Soviet workers the shortest working hours in the world, aiming for a 30-35 hour week by 1968.
  • Initially we are working with prisoners to improve their publication "Voice of the Ville", with the longer-term aim of expanding the project to multimedia platforms.
  • Staff have worked with prisoners to improve their publication, with the longer-term aim to expand the project to include podcasting and film production.
  • But the Riadys' longer-term aim in China is clear.
  • The longer-term aim remains to create a system which will be able to handle as much as possible of our image data, including Photographic and Library resources.
  • A longer-term aim is the rebuilding of the demolished island platform building.
  • However, this may be regarded as a longer-term aim.
  • The longer-term aim is to translate these discoveries to breeding programmes through the development of rational breeding concepts.
  • Knight says serious investors with longer-term aims are replacing the high-speed, high-volume share traders of last winter's dot.com frenzy.
  • Dumouriez was equally optimistic about the operation's longer-term aim 'to deprive England for ever of her finest port and greatest naval establishment':

Podobne zwroty - longer-term aim

1. aim rzeczownik

podobne do "longer-term aim" po polsku — Słownik angielsko-polski

aim = cel +2 znaczenia
term = termin, określenie +5 znaczeń
long = długi +1 znaczenie
longer = dłużej
term British English , semester American English = semestr
term British English , trimester American English = trymestr (jedna z trzech części roku akademickiego)
long-term = długoterminowy
long-term effect = długotrwały efekt
long-term goal = cel długofalowy
long-term contract = umowa długoterminowa
long-term investment = lokata rentierska
short-term = krótkoterminowy +1 znaczenie
along = naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu) +2 znaczenia
long-term memory = pamięć długotrwała
long-term strategy = strategia długoterminowa
take aim = celować, mierzyć
how long = jak długo
so long = na razie, do widzenia
as long as = jeśli tylko, jeśli, byleby, pod warunkiem, że, o ile
long ago = dawno temu
long time = długo
long-distance = długodystansowy (np. bieg) +1 znaczenie
any longer = już nie, dłużej nie
long-standing = długotrwały
term limit = kadencja
prison term = wyrok
term paper = praca semestralna (studenta lub ucznia)
in the long run = na dłuższą metę
so long as = pod warunkiem, że
long since = od dawna, już dawno +1 znaczenie
long-range = dalekiego zasięgu +1 znaczenie
before long = wkrótce
long distance = duża odległość
long day = długi, męczący dzień
long hair = długie włosy
long list = lista kandydatów biorących udział w procesie
all day , all day long = cały dzień
long haul = długa droga, harówka, męczarnia
long-lasting = długotrwały
hour-long = godzinny, trwający godzinę
Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?