Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

longer-term przymiotnik + aim rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

longer-term aim = bardziej długoterminowy cel

Siła kolokacji —
Bardzo luźna

Przykłady użycia

  • Khrushchev had stated a longer-term aim of giving Soviet workers the shortest working hours in the world, aiming for a 30-35 hour week by 1968.
  • Initially we are working with prisoners to improve their publication "Voice of the Ville", with the longer-term aim of expanding the project to multimedia platforms.
  • Staff have worked with prisoners to improve their publication, with the longer-term aim to expand the project to include podcasting and film production.
  • Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

podobne do "longer-term aim" po polsku — Słownik angielsko-polski

aim = cel +2 znaczenia
term = termin, określenie +5 znaczeń
long = długi +1 znaczenie
longer = dłużej
term British English , semester American English = semestr
term British English , trimester American English = trymestr (jedna z trzech części roku akademickiego)
long-term = długoterminowy
long-term effect = długotrwały efekt
long-term goal = cel długofalowy
long-term relationship = stały związek
long-term investment = lokata rentierska
long-term contract = umowa długoterminowa
short-term = krótkoterminowy +1 znaczenie
along = naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu) +2 znaczenia
long-term memory = pamięć długotrwała
long-term goals = cele długoterminowe
long-term strategy = strategia długoterminowa
take aim = celować, mierzyć
as long as = jeśli tylko, jeśli, byleby, pod warunkiem, że, o ile
how long = jak długo
so long = na razie, do widzenia
long ago = dawno temu
long time = długo
long-distance = długodystansowy (np. bieg) +1 znaczenie
any longer = już nie, dłużej nie
long-standing = długotrwały
prison term = wyrok
term limit = kadencja
term paper = praca semestralna (studenta lub ucznia)
long haul = długa droga, harówka, męczarnia
long-lasting = długotrwały
long-running = długotrwały, długo powtarzalny
hour-long = godzinny, trwający godzinę
long tradition = długa tradycja
long wait = długie oczekiwanie
long stretch = długi okres
so long as = pod warunkiem, że
long since = od dawna, już dawno +1 znaczenie
long-range = dalekiego zasięgu +1 znaczenie
before long = wkrótce
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.