Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"loft" po polsku — Słownik angielsko-polski

loft *

rzeczownik
  1. poddasze, strych
  2. loft (duże mieszkanie w dawnej fabryce)
  3. galeria, chór (w kościele)

loft rzeczownik

We have about 30 people coming to our small loft in the city.

Mamy o 30 ludziach przychodzących do naszego niewielkiego strychu w mieście.

She went up to the loft and brought them back.

Szła pod górę do strychu i przywiozła ich.

John had asked her not to go up to the loft.

John poprosił ją by nie iść pod górę do strychu.

And how do you think you'll get up to the loft?

I jak myślisz, że dosięgniesz do strychu?

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. wybijać wysoko piłkę (w golfie lub krykiecie) technical

loft czasownik

It is to be lofted in the first week of November.

To ma zostać wybitym wysoko za pierwszy tydzień listopada.

Then, as if lofted by a hidden spring, he was over the front.

Wtedy, jak jeśli wybity wysoko przed ukrytą wiosną, był nad frontem.

He spread his wings and lofted the two of them into the air.

Rozłożył swoje skrzydła i wybił wysoko dwu z nich do powietrza.

He lofted a fly ball deep into the left field corner.

Wybił wysoko piłkę muchy w głąb lewe pole kąt.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "loft"

aloft = wysoko, w górze
choir loft = galeria dla chóru
lofter = kij do podbijania piłki (w golfie)
loft bed = łóżko na antresoli
hay loft = stryszek na siano w stodole
loft conversion = adaptacja strychu, zaadaptowany strych
pigeon loft = gołębnik

"loft" po angielsku — Słownik polsko-angielski

loft (duże mieszkanie w dawnej fabryce)
rzeczownik
  1. loft *

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.