Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"leadership" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. kierownictwo, przywództwo, szefostwo, władze, dowództwo [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  2. kierownictwo, rządy (okres bycia liderem)
  3. zdolności przywódcze [UNCOUNTABLE]
  4. kierowanie, przewodzenie, przywództwo [UNCOUNTABLE]

leadership rzeczownik

I like the way he came in with the leadership.

Lubię drogę, do której wszedł z przywództwem.

Leadership is not what you do to the other side.

Przywództwo jest nie co robisz z inną stroną.

We have the power to come down hard on the leadership.

Mamy władzę by zejść mocno na przywództwie.

I thank the Congress for its leadership at such an important time.

Dziękuję Kongresowi za jego przywództwo w takim ważnym czasie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "leadership"

leadership role = rola przywódcza
Republican leadership = przywództwo republikanów
leadership position = pozycja lidera
leadership style = styl przywódczy
party leadership = przywództwo w partii
leadership challenge = próba przejęcia przywództwa w partii politycznej
leadership team = grupa kierownicza
leadership training = szkolenie liderów
leadership development = szkolenie liderów
leadership contest , leadership election = wybory do władz partyjnych
market leadership = przywództwo rynkowe +1 znaczenie
price leadership = przywództwo cenowe
barometric leadership = przywództwo barometryczne
cost leadership = przywództwo w zakresie kosztów
leadership development programme British English , leadership development program American English = program szkolenia liderów
leadership by common accord = powszechnie uznawane przywództwo
leadership of dominant firm = przywództwo firmy dominującej
product-quality leadership = strategia najwyższej jakości
200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.