Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"insurance" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
  1. ubezpieczenie [UNCOUNTABLE]
    a promise of compensation made by a financial institution in return for a loss
przymiotnik
  1. ubezpieczeniowy
  2. asekuracyjny

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "insurance"

coinsurance = koaserkuracja, wspólne ubezpieczenie (np. małżonków) +1 znaczenie
reinsurance = reasekuracja (ubezpieczenie się firmy ubezpieczeniowej w innych firmach ubezpieczeniowych)
policy , insurance policy = polisa (ubezpieczeniowa)
health insurance = ubezpieczenie zdrowotne
insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń
cost , freight and insurance , c.f.i. (skrót) , cfi (skrót) , CFI (skrót) = koszt, fracht i ubezpieczenie (wliczone w cenę)
insurance industry = przemysł ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa
insurance coverage = zakres ubezpieczenia
insurance premium = składka ubezpieczeniowa
deposit insurance = ubezpieczenie lokaty
life insurance , life assurance British English = ubezpieczenie na życie
insurance agent = agent ubezpieczeniowy
insurance commissioner = przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego
flood insurance = ubezpieczenie od powodzi
unemployment insurance = ubezpieczenie od bezrobocia
medical insurance = ubezpieczenie medyczne
insurance scheme British English , insurance plan American English = system ubezpieczeń
car insurance , auto insurance , vehicle insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne
insurance fund = fundusz ubezpieczeniowy
insurance money = pieniądze z ubezpieczenia
insurance claim = roszczenie ubezpieczeniowe
social insurance = ubezpieczenia społeczne
liability insurance = ubezpieczenie OC
care insurance = ubezpieczenie obejmujące opiekę (np. zdrowotną)
insurance reform = reforma ubezpieczeniowa
insurance fraud = oszustwo ubezpieczeniowe
travel insurance = ubezpieczenie na czas podróży
fire insurance = ubezpieczenie od pożaru, tj. ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych
group insurance = ubezpieczenie grupowe
carry insurance = mieć ubezpieczenie
property insurance = ubezpieczenie majątkowe
credit insurance = ubezpieczenie kredytu
insurance market = rynek ubezpieczeniowy
insurance services = usługi ubezpieczeniowe
self-insurance = samoubezpieczenie
insurance broker = agent ubezpieczeniowy
National Insurance , NI = system ubezpieczeń społecznych
NICS , National Insurance Contributions = składki na państwowe ubezpieczenie społeczne (w Wielkiej Brytanii)
term insurance , term assurance = ubezpieczenie terminowe
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.