Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"haughty" po polsku — Słownik angielsko-polski

haughty

przymiotnik
  1. butny, dumny, hardy, wyniosły
    People find that man haughty and impolite. (Ludzie uważają tego mężczyznę za wyniosłego i niemiłego.)

haughty przymiotnik

She looked up into the haughty face but he said nothing at all.

Popatrzyła w górę do wyniosłej twarzy ale nic nie powiedział wcale.

Before walking away, the young man turned back with a haughty look.

Przed oddalaniem się, młodzieniec odwrócił się z wyniosłym spojrzeniem.

She gave him a haughty look and turned her shoulder.

Udzieliła mu wyniosłego spojrzenia i przekręciła jej ramię.

She was a proud, haughty woman too used to having her own way.

Była dumną, wyniosłą kobietą też użyty do posiadania jej własnej drogi.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "haughty"

haughtily = wyniośle, z arogancją
haughtiness = arogancja, pycha, wyniosłość
Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.