Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"gesso" po polsku — Słownik angielsko-polski

gesso

rzeczownik
  1. gips sztukatorski

gesso rzeczownik

This allows gesso to remain flexible enough to use on canvas.

To pozwala gipsowi sztukatorskiemu pozostać wystarczająco elastycznym, by użyć na płótnie.

The first step in each case was to cover the original face with gesso, thus acquiring a base on which to paint.

Pierwszy schodek w każdym przypadku miał przykryć oryginalną twarz gipsem sztukatorskim, stąd zdobywając podstawę na który malować.

Within a few minutes the picture was effervescing as part of it had been painted on gesso.

W ciągu kilku minut obraz musował ponieważ tego część była malowana na gipsie sztukatorskim.

Gesso also works as a surface primer for painting and preserving it.

Gips sztukatorski również pracuje jako powłoka gruntowa nawodna dla obrazu i zachowywania tego.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.