Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"gate" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "gate" po polsku ticketing gate, AREX Incheon
rzeczownik
 1. brama, furtka [COUNTABLE]
  The gate was open. (Brama była otwarta.)
  I can meet you at the gate. (Mogę spotkać się z tobą przy bramie.)
  Close the gate behind you. (Zamknij za sobą bramę.)
 2. bramka, wyjście (na lotnisku) [COUNTABLE]
  My family waited for me at the gate. (Moja rodzina czekała na mnie przy bramce.)
  Only passengers with tickets are allowed past the gate. (Tylko pasażerowie z biletami są przepuszczani za bramkę.)
  No sharp objects can be carried through the gate. (Żadne ostre przedmioty nie mogą być przeniesione przez bramkę.)
 3. używane z nazwą miejsca lub osoby zamieszanej w aferę (np. Watergate) [COUNTABLE]
 4. widownia meczu sportowego British English [COUNTABLE]
 5. gęba, ryło, papa slang

gate rzeczownik

At the press gate, a security table was set up.

Przy bramie prasowej, stół związany z bezpieczeństwem został założony.

And he will have to start from the outside gate position.

I on będzie musieć zacząć od zewnątrz pozycja bramy.

I thought she might be second or third coming out of the gate.

Pomyślałem, że ona może być drugim albo trzecim przychodzeniem z bramy.

Find someone who lives in a house with a gate out front.

Znajdować ktoś, kto mieszka w domu z bramą na zewnątrz front.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakazać opuszczania terenu szkoły (np. nieposłusznemu uczniowi) British English

gate czasownik

"It's gated and you have to talk to a real person to get in."

"Zatrzymało po godzinach i musisz rozmawiać z prawdziwą osobą przyjechać."

The park will be gated and access is on foot.

Park zostanie zatrzymany po godzinach i dostęp jest pieszo.

In other words, who needs a fence when the whole community is gated?

Innymi słowy, kto potrzebuje ogrodzenia gdy cała wspólnota jest zatrzymana po godzinach?

Many of the communities are gated, and about half have private courses.

Wiele ze społeczności jest zatrzymana po godzinach, i około połowy mieć prywatne kursy.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

gate **
gate money British English

rzeczownik
 1. wpływy ze sprzedaży biletów na wydarzenie sportowe
  The highest gate money in this pre-war era was 600 000 francs in Paris in 1903. (Najwyższym wpływem ze sprzedaży biletów w tym okresie przedwojennym było 600 tysięcy franków w Paryżu w 1903 roku.)

gate, gate money rzeczownik

At the press gate, a security table was set up.

Przy bramie prasowej, stół związany z bezpieczeństwem został założony.

And he will have to start from the outside gate position.

I on będzie musieć zacząć od zewnątrz pozycja bramy.

I thought she might be second or third coming out of the gate.

Pomyślałem, że ona może być drugim albo trzecim przychodzeniem z bramy.

Find someone who lives in a house with a gate out front.

Znajdować ktoś, kto mieszka w domu z bramą na zewnątrz front.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

-gate

suffiks
 1. przedrostek używany w nazwach skandali (np. Watergate)

Pytania i odpowiedzi — "gate"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "gate"

agate = agat (minerał)
front gate = przednia bramka
Golden Gate Bridge = most Golden Gate (Złote Wrota)
iron gate = żelazna brama
main gate = główna bramka
gated community = osiedle strzeżone
entrance gate = brama wejściowa, brama wjazdowa
security gate = bramka bezpieczeństwa
back gate = tylna bramka
AND gate = bramka iloczynu logicznego
garden gate = bramka do ogrodu
starting gate = maszyna startowa, bramka startowa
the pearly gates = wejście do nieba (humorystycznie)
school gate = bramka do szkoły
sluice gate = wrota śluzy
farm gate = bramka do zagrody
logic gate = bramka logiczna
NOT gate = bramka NOT
gate crasher = osoba, która wprasza się na przyjęcia, pomimo że nie została zaproszona
entrace gate = brama wejściowa
tide gate = śluza basenu pływowego
out-gate = bramka wyjściowa
departure gate = wyjście do samolotu, bramka
lock gate = wrota śluzy
gate-crasher = nieproszony gość, widz bez biletu
NOR gate = bramka NIE-LUB, bramka NOR
wicket gate = furtka w bramie, bramka +1 znaczenie
gate security = brama zabezpieczeń
gate lodge = domek stróża (przy wjeździe do posiadłości)
gate-crash = wchodzić na przyjęcie bez zaproszenia
gate rape = przeszukanie na lotnisku
lychgate , także: lych gate , także: lich-gate = zadaszona brama cmentarna (gdzie trumna oczekuje na przyjście duchownego)
close a gate , shut a gate = zamknąć furtkę
get the gate = zostać wylanym z pracy
gate-leg table = stół rozkładany (z wysuwanymi dodatkowymi nogami)
toll-bar , toll-gate = rogatka, szlaban (bariera do zamykania drogi)

podobne do "gate" po angielsku — Słownik polsko-angielski

most Golden Gate = Golden Gate Bridge
200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.