Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"fourth" po polsku — Słownik angielsko-polski

fourth

przymiotnik
 1. czwarty
  The fourth of July is a holiday in America. (Czwarty lipca jest dniem wolnym w Ameryce.)
  Are you in the fourth grade? (Czy ty jesteś w czwartej klasie?)
  I'm eating the fourth hamburger. (Jem czwartego hamburgera.)
 2. czwartego (dnia miesiąca)
rzeczownik
 1. czwarta (jedna z czterech części czegoś) [COUNTABLE]

one-fourth

obrazek do "one-fourth" po polsku
 1. jedna czwarta
  He owns one-fourth of the company. (On jest właścicielem jednej czwartej firmy.)
  My father is one-fourth Italian. (Mój ojciec jest w jednej czwartej Włochem.)
  She kept one-fourth of the money. (Ona zatrzymała jedną czwartą pieniędzy.)
  link synonim: quarter

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "fourth"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "fourth"

fourthly = po czwarte
fourth wall = czwarta ściana (granica między aktorami a publicznością)
twenty-fourth = dwudziesty czwarty
fourth-grader = uczeń czwartej klasy
fourth estate = czwarta władza (o mediach)
fourth dimension = czwarty wymiar, czas +1 znaczenie
fourth-rate = trzeciorzędny
fourth base = stosunek waginalny (dosł. czwarta baza)
fourth class , fourth class mail = przesyłka czwartej klasy (dla niezapieczętowanych druków i pakietów o wadze ponad pół funta)
breaking the fourth wall = zburzenie czwartej ściany (zniesienie granicy między aktorem a widzem)
fourth-class citizen = obywatel drugiej kategorii
fourth-generation language = język czwartej generacji
sixty-fourth note = sześćdziesięcioczwórka
sixty-fourth rest = pauza sześćdziesięcioczwórkowa