Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"fourth" po polsku — Słownik angielsko-polski

fourth

przymiotnik
 1. czwarty
  The fourth of July is a holiday in America. (Czwarty lipca jest dniem wolnym w Ameryce.)
  Are you in the fourth grade? (Czy ty jesteś w czwartej klasie?)
  I'm eating the fourth hamburger. (Jem czwartego hamburgera.)
 2. czwartego (dnia miesiąca)

fourth przymiotnik

But earlier in the day, he had been asked about his team's fourth- place finish and its 89 victories.

The assessment was given in early 2007 to fourth- and eighth-grade public school students.

The bank expects a fourth- quarter loss of $54.4 million.

She said many of the calls were about fourth- and fifth-grade math.

rzeczownik
 1. czwarta (jedna z czterech części czegoś) [COUNTABLE]

one-fourth

obrazek do "one-fourth" po polsku
 1. jedna czwarta
  He owns one-fourth of the company. (On jest właścicielem jednej czwartej firmy.)
  My father is one-fourth Italian. (Mój ojciec jest w jednej czwartej Włochem.)
  She kept one-fourth of the money. (Ona zatrzymała jedną czwartą pieniędzy.)
  link synonim: quarter

one-fourth brak / fraza

One fourth of the world's population will be wiped out.

Jeden czwarty z woli świata ludnościej wytarty.

Although I am not bald yet my hair is about one fourth of what it used to be.

Pomimo że nie jestem łysy już moje włosy są o jednym czwarty z co to użyło by być.

One fourth of his day's earnings, to see a picture!

Jeden czwarty z zarobków jego dnia, zobaczyć obraz!

When needed, put one fourth part of the mixture and three parts water in a glass.

Kiedy potrzebowany, pisać jedną czwartą część mieszanki i trzech części woda w szklance.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "fourth"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "fourth"

fourthly = po czwarte
fourth-grader = uczeń czwartej klasy
fourth estate = czwarta władza (o mediach)
fourth dimension = czwarty wymiar, czas +1 znaczenie
twenty-fourth = dwudziesty czwarty
fourth-rate = trzeciorzędny
fourth class , fourth class mail = przesyłka czwartej klasy (dla niezapieczętowanych druków i pakietów o wadze ponad pół funta)
fourth-class citizen = obywatel drugiej kategorii
fourth-generation language = język czwartej generacji
sixty-fourth note = sześćdziesięcioczwórka
sixty-fourth rest = pauza sześćdziesięcioczwórkowa
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.