Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"explosion" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "explosion" po polsku
rzeczownik
 1. eksplozja, wybuch [COUNTABLE]
  The explosion took the lives of at least 180 men. (W wybuchu zginęło co najmniej 180 ludzi.)
 2. detonacja (np. ładunku wybuchowego na poligonie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The bomb's explosion was controlled by the sappers. (Detonacja bomby była pod kontrolą saperów.)
 3. gwałtowny wzrost (np. liczby ludności) [COUNTABLE]
  What we are about to see in my country is an economic explosion. (W moim kraju będziemy mogli za niedługo zaobserwować gwałtowny wzrost gospodarczy.)
 4. wybuch (emocji) [COUNTABLE]
  I figured he would be mad, but I didn't expect such an explosion from him. (Wiedziałem, że będzie zły, ale nie spodziewałem się po nim wybuchu.)
 5. wybuch (np. śmiechu) [COUNTABLE]
  The joke met with an explosion of laugh from the crowd. (Widownia zareagowała na żart wybuchem śmiechu.)

explosion rzeczownik

On the other side of the explosion were 13 men.

Na tamtym brzegu z wybuchu były 13 ludźmi.

But they have not been able to answer what set the explosion off.

Ale nie mogli odpowiedzieć co włączyć wybuch.

What brought him to the center of the explosion was not clear.

Co przynieść go centrum wybuchu nie był wolnym.

Not very many people have actually heard a large explosion.

Nie nazbyt wielu ludzi faktycznie słyszało dużą eksplozję.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "explosion"

nuclear explosion = wybuch nuklearny
massive explosion = potężny wybuch
loud explosion = głośny wybuch
bomb explosion = wybuch bomby
huge explosion = ogromny wybuch
population explosion = gwałtowny wzrost populacji (np. w jakimś kraju)
gas explosion = wybuch gazu
controlled explosion = kontrolowana detonacja (np. bomby)
explosion of something = wzrost czegoś (np. zainteresowania)
200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.