Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"establishment" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. założenie, ustanowienie, utworzenie, określenie, nawiązanie stosunków [COUNTABLE]
  He was very important for the establishment of the group. (On był bardzo ważny dla założenia tej grupy.)
 2. placówka, firma
  Within a few years, the establishment was out of business. (W ciągu kilku lat placówka zbankrutowała.)
 3. personel, służba, stan liczebny
  That has nothing to do with the security establishment. (To nie ma nic do czynienia z personelem bezpieczeństwa.)
 4. establishment, ustalony porządek British English
  They wanted very much to be thought part of the establishment. (Oni bardzo chcieli, żeby myślano o nich jak o części ustalonego porządku.)
przymiotnik
 1. typowy dla establishmentu, prawomyślny

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "establishment"

disestablishment = odebranie Kościołowi praw przyznanych przez państwo
Establishment Clause = poprawka do konstytucji USA wprowadzająca rozdział państwa od kościoła
re-establishment = przywrócenie (np. porządku), ponowne wprowadzenie (pokoju) +3 znaczenia
defense establishment = dział lub ministerstwo zajmujące się obroną
research establishment = instytucja badawcza
commercial establishment = przedsiębiorstwo handlowe, zakład handlowy
financial establishment = instytucja finansowa
public establishment = instytucja publiczna
suit establishment = wyrabianie koloru (w brydżu)
establishment of an employment relationship = nawiązanie stosunku pracy

"establishment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

establishment, ustalony porządek
rzeczownik
 1. establishment ** British English
  They wanted very much to be thought part of the establishment. (Oni bardzo chcieli, żeby myślano o nich jak o części ustalonego porządku.)