Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"drain" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. przewód kanalizacyjny, rura kanalizacyjna, wąż odpływowy [COUNTABLE]
 2. studzienka, otwór odpływowy (na ulicy) [COUNTABLE]
 3. kanał, rów odwadniający [COUNTABLE]
 4. topnienie, odpływ (np. pieniędzy, ludzi z jakiegoś regionu) [COUNTABLE]
 5. sączek, dren (np. w ranie pooperacyjnej) [COUNTABLE]
 6. łyk, kapka (np. alkoholu) slang

drain rzeczownik

You've got to know where to put in the drain.

Dowiedziałeś się gdzie założyć otwór odpływowy.

I moved myself quickly over the drain and just had to let go.

Ruszyłem się szybko ponad otworem odpływowym i właśnie musieć puścić.

They usually had a drain to take away any water.

Zazwyczaj mieli odpływ na wynos jakakolwiek woda.

I could feel the blood drain out of my face.

Mogłem poczuć, jak krew spłynęła z mojej twarzy.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. osuszać, spuszczać wodę (np. pola, ze zbiornika) [TRANSITIVE]
 2. odsączać, osączać (np. warzywa, makaron) [TRANSITIVE]
 3. odprowadzać wodę (np. z basenu, z regionu) [TRANSITIVE]
 4. wypływać, wyciekać [INTRANSITIVE]
 5. obciekać, obeschnąć (np. naczynia) [INTRANSITIVE]
 6. wyczerpywać (np. osobę, zasoby) [TRANSITIVE]
 7. opróżniać, osuszać (np. butelkę z napojem, kieliszek) [TRANSITIVE]
 8. drenować, sączkować [TRANSITIVE]

drain czasownik

He felt as though all the blood had drained out of his body.

Miał wrażenie, że cała krew spłynęła ze swojego ciała.

I took your blood, drained you to the point of death.

Wziąłem twoją krew, wyczerpać cię do dobrej strony śmierci.

He tried to stand up, but something had drained away all his energy.

Spróbował wstać ale coś spłynęło cała jego energia.

I saw the blood begin to drain from his face.

Zobaczyłem, jak krew zaczęła wypływać ze swojej twarzy.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

plughole British English
drain American English *

obrazek do "plughole" po polsku
rzeczownik
 1. otwór odpływowy [COUNTABLE]

plughole, drain rzeczownik

You may find that water does indeed always go down your plughole the same way.

Możesz stwierdzać, że woda robi rzeczywiście zawsze zejść z twojego odpływu tak samo droga.

Does where you are in the world affect how water goes down your plughole?

Robi gdzie jesteś na świecie afekt jak woda zejdzie z twojego odpływu?

And not just the soap: clean out the plughole too.

I nie tylko mydło: wyszorować odpływ też.

Water habits: how much energy and waste is going down the plughole?

Zwyczaje na wodę: ile energii i odpady spływanie jest?

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

drained

przymiotnik
 1. wycieńczony
 2. osuszony, odwodniony

draining

rzeczownik
 1. osuszanie, drenowanie, odprowadzanie, odpływ

draining rzeczownik

"Draining of vital energy means absolute sterility, no germs or microbes-that's logical," Court muttered.

"Osuszania istotnej energii oznacza absolutną bezpłodność, żadne drobnoustroje albo drobnoustrój-być logiczny" Sąd mamrotał.

The Draining of the Somerset Levels.

Osuszania równiny Somerset.

A True Account,"' she read, '"of the Draining of-- Philip!

Prawdziwe Konto, "' przeczytała '" z osuszania of-- Philip!

Dugdale, W. Imbanking and Draining.

Dugdale, W. Imbanking i Osuszanie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. wycieńczający

Pytania i odpowiedzi — "drain"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "drain"

storm drain = kanał burzowy, burzowiec
brain drain = drenaż mózgów
floor drain = kratka ściekowa
go down the drain = pójść na marne, zmarnować się +1 znaczenie
sink drain = odpływ w zlewie
drain cleaner = środek do udrażniania rur kanalizacyjnych
drain cock = korek spustowy
drain hose = rura odprowadzająca
drain valve = zawór spustowy
drained weight = ciężar netto po obcieknięciu, ciężar netto po wysuszeniu
field drain = rów melioracyjny
defrost drain = skraplacz (element zamrażarki komorowej)
draining spoon = łyżka do odsączania (kuchenna)
market drain = drenaż rynku
dish drainer , dish rack , drainer = suszarka do naczyń
drained of energy = pozbawiony energii
draining board British English , drainboard American English = ociekacz (płaska powierzchnia przy zlewie)
laugh like a drain = ryczeć ze śmiechu, sikać ze śmiechu, popłakać się ze śmiechu
drain the main vein = odcedzić kartofelki, odlać się (oddać mocz)
Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?