"drain" po polsku — Słownik angielsko-polski

drain **

rzeczownik
 1. odpływ, przewód kanalizacyjny, rura kanalizacyjna, wąż odpływowy [COUNTABLE]
  The drain in our house is clogged. (Przewód kanalizacyjny w naszym domu jest zatkany.)
 2. studzienka, otwór odpływowy (na ulicy) [COUNTABLE]
  My phone fell into a drain. (Mój telefon wpadł do studzienki.)
  I saw a rat coming out of a drain. (Widziałem szczura wychodzącego z otworu odpływowego.)
 3. kanał, rów odwadniający [COUNTABLE]
  Excess water went down the drain to the sewage. (Nadmiar wody odpłynął kanałem do ścieków.)
 4. topnienie, odpływ (np. pieniędzy, ludzi z jakiegoś regionu) [COUNTABLE]
 5. sączek, dren (np. w ranie pooperacyjnej) [COUNTABLE]
  You've got to know where to put in the drain. (Musisz wiedzieć, gdzie włożyć dren.)
 6. łyk, kapka (np. alkoholu) slang
  I drank a drain of beer only. (Wypiłem tylko kapkę piwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. osuszać, spuszczać wodę (np. pola, ze zbiornika) [TRANSITIVE]
 2. odsączać, osączać (np. warzywa, makaron) [TRANSITIVE]
  He drained the pasta and poured the sauce on it. (On odsączył makaron i polał go sosem.)
  Drain the vegetables and put them on a plate. (Odsącz warzywa i połóż je na talerzu.)
 3. odprowadzać wodę (np. z basenu, z regionu) [TRANSITIVE]
  The dirty water from the pool was drained, and replaced with clean water. (Brudna woda została odprowadzona z basenu i zastąpiona czystą wodą.)
 4. wypływać, wyciekać [INTRANSITIVE]
 5. obciekać, obeschnąć (np. naczynia) [INTRANSITIVE]
  The dishes drained, put them in the cabinet. (Naczynia obeschły, włóż je do szafki.)
 6. wyczerpywać (np. osobę, zasoby) [TRANSITIVE]
  The war is draining our economy. (Ta wojna wczerpuje naszą gospodarkę.)
 7. opróżniać, osuszać (np. butelkę z napojem, kieliszek) [TRANSITIVE]
  I've drained the whole bottle of wine myself. (Osuszyłem sam całą butelkę wina.)
  He drained the glass before he told us what happened. (Opróżnił kieliszek zanim powiedział nam co się stało.)
 8. drenować, sączkować [TRANSITIVE]
  The nurse drained my knee. (Pielęgniarka wydrenowała moje kolano.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

plughole British English
drain American English *

obrazek do "plughole" po polsku
rzeczownik
 1. otwór odpływowy [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "drain"