Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"complete" po polsku — Słownik angielsko-polski

Complete Puzzle with Check
przymiotnik
 1. kompletny, całkowity
  It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
  He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
  przeciwieństwa: partial, defective
  zobacz także: unbroken, entire, intact
 2. skończony, ukończony
czasownik
 1. ukończyć, skończyć, zakończyć [TRANSITIVE]
  He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
  When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
  link synonimy: accomplish, achieve
 2. uzupełnić, skompletować [TRANSITIVE]
  Have you completed your application form yet? (Czy uzupełniłeś już swój formularz aplikacyjny?)
  Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
 3. wypełniać (np. formularz) [TRANSITIVE]
rzeczownik
 1. cały, pełny

Pytania i odpowiedzi — "complete"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "complete"

incomplete = niepełny, niekompletny, niedokończony (np. o pracy) +2 znaczenia
completed = skończony, ukończony
completeness = kompletność
complete mystery = całkowita zagadka
complete remission = remisja całkowita, remisja pełna
complete success = pełny sukces
complete description = kompletny, wyczerpujący opis
complete freedom = całkowita swoboda
uncompleted = nieukończony
a complete fool = kompletny głupek
utter nonsense , complete nonsense = kompletna bzdura
complete a task = skończyć zadanie
a complete failure = kompletna porażka
complete silence , total silence , dead silence = całkowite milczenie
complete iridectomy , complete corectomy = całkowite usunięcie tęczówki oka
complete satisfaction = pełna satysfakcja, pełne zadowolenie
complete metamorphosis = przeobrażenie zupełne
complete graph = graf pełny
complete obedience = całkowite posłuszeństwo
complete order = rozkaz ogólny
complete hysterectomy = całkowite usunięcie macicy
complete paralysis = całkowite porażenie
code complete = kompletny kod
complete segmentation = kompletna segmentacja (podział rynku na segmenty)
complete miscibility = nieograniczona rozpuszczalność wzajemna
complete AVSD = brak przegrody przedsionkowo-komorowej
complete roasting = całkowite wyprażanie (w hutnictwie)
complete lubrication = smarowanie w warunkach tarcia płynnego
conditionally complete = warunkowo zupełny
complete iridoplegia = całkowite porażenie tęczówki
offer completeness = kompletność oferty
order completeness = kompletność zamówienia
complete blood count , full blood count , full blood exam , blood panel = morfologia krwi (badanie krwi)
something is a complete disaster = coś jest kompletnym fiaskiem
complete something ahead of schedule = ukończyć coś przed czasem
a complete Horlicks = totalny bałagan (od nazwy popularnej w Wielkiej Brytanii napoju)
fill in a questionnaire , complete a questionnaire = wypełnić kwestionariusz, uzupełnić kwestionariusz
completive = dopełniający
Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?