Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"complete" po polsku — Słownik angielsko-polski

Complete Puzzle with Check
przymiotnik
 1. kompletny, całkowity
  It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
  He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
  przeciwieństwa: partial, defective
  zobacz także: unbroken, entire, intact
 2. skończony, ukończony

complete przymiotnik

No team has ever gone through a season without a complete game.

At 16, she already has the most complete game around.

He has taken almost complete control of the school system.

Until now, they have never been made public in a complete form.

czasownik
 1. ukończyć, skończyć, zakończyć [TRANSITIVE]
  He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
  When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
  link synonimy: accomplish, achieve
 2. uzupełnić, skompletować [TRANSITIVE]
  Have you completed your application form yet? (Czy uzupełniłeś już swój formularz aplikacyjny?)
  Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
 3. wypełniać (np. formularz) [TRANSITIVE]

complete czasownik

Some students take more years than others to complete their education.

Work began about two years ago and took 18 months to complete.

The process could take months to complete, the director said.

The game had taken more than four hours to complete.

rzeczownik
 1. cały, pełny

Pytania i odpowiedzi — "complete"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "complete"

incomplete = niepełny, niekompletny, niedokończony (np. o pracy) +2 znaczenia
completed = skończony, ukończony
completeness = kompletność
complete remission = remisja całkowita, remisja pełna
complete mystery = całkowita zagadka
complete description = kompletny, wyczerpujący opis
complete freedom = całkowita swoboda
complete success = pełny sukces
uncompleted = nieukończony
a complete fool = kompletny głupek
complete a task = skończyć zadanie
a complete failure = kompletna porażka
utter nonsense , complete nonsense = kompletna bzdura
complete silence , total silence , dead silence = całkowite milczenie
complete iridectomy , complete corectomy = całkowite usunięcie tęczówki oka
complete metamorphosis = przeobrażenie zupełne
complete graph = graf pełny
offer completeness = kompletność oferty
order completeness = kompletność zamówienia
complete satisfaction = pełna satysfakcja, pełne zadowolenie
complete hysterectomy = całkowite usunięcie macicy
complete obedience = całkowite posłuszeństwo
complete order = rozkaz ogólny
complete paralysis = całkowite porażenie
complete segmentation = kompletna segmentacja (podział rynku na segmenty)
complete miscibility = nieograniczona rozpuszczalność wzajemna
complete AVSD = brak przegrody przedsionkowo-komorowej
complete roasting = całkowite wyprażanie (w hutnictwie)
complete lubrication = smarowanie w warunkach tarcia płynnego
conditionally complete = warunkowo zupełny
complete iridoplegia = całkowite porażenie tęczówki
code complete = kompletny kod
complete blood count , full blood count , full blood exam , blood panel = morfologia krwi (badanie krwi)
complete something ahead of schedule = ukończyć coś przed czasem
something is a complete disaster = coś jest kompletnym fiaskiem
a complete Horlicks = totalny bałagan (od nazwy popularnej w Wielkiej Brytanii napoju)
fill in a questionnaire , complete a questionnaire = wypełnić kwestionariusz, uzupełnić kwestionariusz
completive = dopełniający
Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?