Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"complete" po polsku — Słownik angielsko-polski

Complete Puzzle with Check
przymiotnik
 1. kompletny, całkowity
  It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
  He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
  przeciwieństwa: partial, defective
  zobacz także: unbroken, entire, intact
 2. skończony, ukończony
czasownik
 1. ukończyć, skończyć, zakończyć [TRANSITIVE]
  He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
  When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
  I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
  link synonimy: accomplish, achieve
 2. uzupełnić, skompletować [TRANSITIVE]
  Have you completed your application form yet? (Czy uzupełniłeś już swój formularz aplikacyjny?)
  Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
 3. wypełniać (np. formularz) [TRANSITIVE]
rzeczownik
 1. cały, pełny

Pytania i odpowiedzi — "complete"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "complete"

incomplete = niepełny, niekompletny, niedokończony (np. o pracy) +2 znaczenia
completed = skończony, ukończony
completeness = kompletność
complete mystery = całkowita zagadka
complete description = kompletny, wyczerpujący opis
complete freedom = całkowita swoboda
complete remission = remisja całkowita, remisja pełna
complete success = pełny sukces
uncompleted = nieukończony
complete waste of time = kompletna strata czasu
a complete failure = kompletna porażka
a complete fool = kompletny głupek
complete a task = skończyć zadanie
utter nonsense , complete nonsense = kompletna bzdura
complete silence , total silence , dead silence = całkowite milczenie
complete iridectomy , complete corectomy = całkowite usunięcie tęczówki oka
complete satisfaction = pełna satysfakcja, pełne zadowolenie
complete paralysis = całkowite porażenie
complete hysterectomy = całkowite usunięcie macicy
complete graph = graf pełny
complete metamorphosis = przeobrażenie zupełne
complete obedience = całkowite posłuszeństwo
complete order = rozkaz ogólny
code complete = kompletny kod
complete segmentation = kompletna segmentacja (podział rynku na segmenty)
complete miscibility = nieograniczona rozpuszczalność wzajemna
complete AVSD = brak przegrody przedsionkowo-komorowej
complete roasting = całkowite wyprażanie (w hutnictwie)
complete lubrication = smarowanie w warunkach tarcia płynnego
conditionally complete = warunkowo zupełny
complete iridoplegia = całkowite porażenie tęczówki
offer completeness = kompletność oferty
order completeness = kompletność zamówienia
complete blood count , full blood count , full blood exam , blood panel = morfologia krwi (badanie krwi)
something is a complete disaster = coś jest kompletnym fiaskiem
complete something ahead of schedule = ukończyć coś przed czasem
completing = ukończenie, zakończenie, skończenie +1 znaczenie
completive = dopełniający
Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?