"chwila" po angielsku — Słownik polsko-angielski

chwila

obrazek do "moment" po polsku obrazek do "moment" po polsku
rzeczownik
 1. moment *****
  • moment, chwila [COUNTABLE]
   Just a moment, please. (Chwileczkę, proszę.)
   No one spoke for a moment or two. (Nikt nic nie mówił przez chwilę lub dwie.)
   She had arrived a moment before. (Ona przybyła chwilę wcześniej.)
  • moment, chwila (punkt w czasie) [COUNTABLE]
   This is the moment that I will remember for the rest of my life. (To jest moment, który będę pamiętał do końca mojego życia.)
   We don't have any problems at the moment. (W tym momencie nie mamy żadnych problemów.)
  • moment, chwila (krótki czas) [COUNTABLE]
   For a moment I thought that you are the thief. (Przez chwilę myślałem, że to ty jesteś złodziejem.)
   I saw her for only for a moment. (Widziałem ją tylko przez chwilę.)
 2. a minute *****  
 3. while *****   [UNCOUNTABLE]
  I'm going to sit here for a while. (Posiedzę tutaj chwilę.)
  After a while, I was tired of his company. (Po chwili byłam zmęczona jego towarzystwem.)
 4. second *****
 5. time *****
  • chwila, moment (punkt w czasie, kiedy coś się dzieje) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I was reading a book at the time he called me. (Czytałam książkę, w momencie kiedy do mnie zadzwonił.)
 6. instant **
 7. sec **
  • moment, chwila, sekunda informal
   Can you wait a sec? (Czy możesz chwilę poczekać?)
 8. crack ***
  • chwila, moment, sekunda informal
   Give me a crack, I need to eat something. (Daj mi moment, potrzebuję coś zjeść.)
 9. twinkling
 10. gliff
  • moment, chwila (w szkockim ang.) dialect
 11. stound
 1. hold your horses

Pytania i odpowiedzi — "chwila"