"check-in desk" po polsku — Słownik angielsko-polski

check-in
check-in desk

rzeczownik
 1. stanowisko odprawy (na lotnisku)
  Mr. Smith is asked to report at the check-in desk. (Pan Smith jest proszony o zgłoszenie się do stanowiska odprawy.)
  There are several check-in desks at this airport. (Na tym lotnisku jest kilka stanowisk odprawy.)
  We brought our baggage to the check-in desk. (Przynieśliśmy nasz bagaż do stanowiska odprawy.)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "check-in desk"

rzeczownik
czasownik
check = sprawdzać, dowiadywać się (np. informację, sytuację) +5 znaczeń
check in British English , check American English = odprawić (bagaż, np. na lotnisku)
tick British English , check American English = zaznaczać, odhaczać +2 znaczenia
check something out = wypożyczyć coś (np. książki z biblioteki)
check in = zameldować się (np. w hotelu) +2 znaczenia
cross-check = skontrolować, ponownie sprawdzać, powtórnie weryfikować (przy użyciu innych metod, źródeł) +2 znaczenia
wykrzyknik
phrasal verb

"check-in desk" — Słownik kolokacji angielskich

check-in desk kolokacja
 1. check-in rzeczownik + desk rzeczownik = stanowisko odprawy (na lotnisku)
  Luźna kolokacja

  Ten minutes later they were standing in front of the check-in desk.

  Podobne kolokacje:

podobne do "check-in desk" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
przysłówek
rzeczownik
czek in-blanco = blank cheque British English , blank check American English