Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"check-in desk" po polsku — Słownik angielsko-polski

check-in
check-in desk

rzeczownik
  1. stanowisko odprawy (na lotnisku)
    Mr. Smith is asked to report at the check-in desk. (Pan Smith jest proszony o zgłoszenie się do stanowiska odprawy.)
    There are several check-in desks at this airport. (Na tym lotnisku jest kilka stanowisk odprawy.)
    We brought our baggage to the check-in desk. (Przynieśliśmy nasz bagaż do stanowiska odprawy.)

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "check-in desk"

check in = zameldować się (np. w hotelu) +4 znaczenia
check in British English , check American English = odprawić (bagaż, np. na lotnisku)
desk = biurko +1 znaczenie
check = sprawdzać, dowiadywać się (np. informację, sytuację) +7 znaczeń
bill British English , check American English = rachunek (w restauracji)
check-in = zameldowanie się (np. w hotelu)
in = w (we wnętrzu czegoś) +20 znaczeń
tick British English , check American English = zaznaczenie, ptaszek +3 znaczenia
in British English , in. American English = cal (skrót)
check something in = odprawić coś (np. bagaże)

check-in rzeczownik + desk rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

check-in desk = stanowisko odprawy

Siła kolokacji

Luźna

Przykłady użycia

Ten minutes later they were standing in front of the check-in desk.

My uncle and I met at the check-in desk.

We walked past the check-in desk and turned left at the restaurant, which was just about empty, it being the middle of the afternoon.

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

rzeczownik + desk

Zwykła
anchor desk
więcej kolokacji