Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"cantabile" po polsku — Słownik angielsko-polski

cantabile

przymiotnik
  1. śpiewny (rzadko używane)
    smooth and flowing

cantabile przymiotnik

A cantabile quality is always given pride of place.

Cantabile jakość jest dumą miejsca zawsze daną.

It is used in passages of a cantabile character.

To jest używane w przejściach z cantabile charakter.

After a pause on the dominant seventh the opening is extended in a cantabile theme.

Po pauzie na dominującym siódmym otwarcie jest poszerzone w cantabile temat.

The cantabile moments provide a refreshing contrast.

Cantabile momenty dostarczają świeży kontrast.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?