Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"calm" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  calmer, stopień najwyższy  the calmest
 1. spokojny, opanowany
  The calm music made her fall asleep. (Spokojna muzyka ją uśpiła.)
  He is usually very calm: he never raises his voice. (On jest zwykle bardzo spokojny: nigdy nie podnosi głosu.)
  Try to stay calm and ignore his behaviour. (Postaraj się pozostać spokojny i zignoruj jego zachowanie.)
  link synonim: peaceful
  zobacz także: patient, quiet
 2. spokojny, cichy (np. miejscowość turystyczna po sezonie)
 3. bezwietrzny, spokojny (np. morze, pogoda)

calm przymiotnik

At least when I brought the team back to the group, they were calm.

Co najmniej gdy przywiozłem zespół grupie, byli spokojni.

We've just got to stay calm and continue our lives.

Właśnie namówiliśmy by zachować spokój i kontynuować nasze życia.

I try to project calm so they can do their thing.

Próbuję do spokoju projektu więc oni mogą robić swoją rzecz.

He's always used to a very calm life every morning.

On jest przyzwyczajony do bardzo spokojnego życia zawsze co poranek.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. spokój, cisza [UNCOUNTABLE]
 2. cisza na morzu, flauta [UNCOUNTABLE]

calm rzeczownik

Try to keep calm, and tell me exactly what happened.

Próbować zachować spokój, i mówić mi dokładnie co zdarzyło się.

For the first time in two weeks he felt calm.

Po raz pierwszy za dwa tygodnie poczuł się spokojny.

An idea would come, if he could just keep calm.

Pomysł przyszedłby gdyby właśnie mógł zachować spokój.

She tried to make her voice sound calm and even.

Spróbowała robić jej spokój głosu dźwięku i nawet.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uspokoić, uspokajać (kogoś) [TRANSITIVE]

Pytania i odpowiedzi — "calm"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "calm"

calmly = spokojnie +1 znaczenie
calm down = uspokoić się
calmness = cisza, spokój (brak zakłóceń) +1 znaczenie
becalm = zostać unieruchomionym z powodu braku wiatru (o statku, flocie) +1 znaczenie
dead calm = zupełny spokój, martwa cisza
restore calm = utrzymać spokój (np. w czasie demonstracji, dzięki obecności policji)
calm sea = spokojne morze
relative calm = relatywny spokój, stosunkowy spokój
keep calm = trzymać nerwy na wodzy, nie denerwować się, zachować spokój
appeal for calm = apelować o spokój (np. tłum, demonstrantów)
calmative = uspokajający (np. środek)
traffic calming = ograniczenie natężenia ruchu
Olympian calm = olimpijski spokój
calm somebody down = uspokoić kogoś
calm market = rynek spokojny
calm exterior = spokojna powierzchowność
keep a calm head = utrzymać spokojną głowę
keep calm under pressure = zachować spokój w sytuacji stresowej
Please calm down, madam. = Proszę, niech się pani uspokoi.
the calm before the storm = cisza przed burzą
calm your nerves , steady your nerves = uspokoić swoje nerwy
Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?