Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"bursitis" po polsku — Słownik angielsko-polski

bursitis

rzeczownik
  1. zapalenie kaletki maziowej

bursitis rzeczownik

You may be able to prevent bursitis from happening or coming back.

Możesz móc zapobiec zapaleniu kaletki maziowej ze zdarzania się albo wracania.

Traumatic bursitis is most common in people younger than 35 years.

Traumatyczne zapalenie kaletki maziowej jest najpospolitsze w młodszych niż 35 lat ludziach.

In such cases, the bursitis is often accompanied by fever.

W podobnych wypadkach, zapaleniu kaletki maziowej często gorączka towarzyszy.

Bursitis here causes pain over the point and back of the elbow.

Zapalenie kaletki maziowej tu zadaje ból ponad punktem i z powrotem z łokcia.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.