Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"beatbox" po polsku — Słownik angielsko-polski

beatbox
beatboxer

rzeczownik
  1. beatboxer (osoba wykonująca dźwięki w muzyce hip hop) slang

beatbox, beatboxer rzeczownik

You could use your voice to make the drums sound like a beatbox.

Mogłeś użyć swojego głosu by sprawić, że bębnienie brzmią beatbox.

I take the beatbox harmonica to the people of Chicago!

Biorę beatbox harmonijka ustna do mieszkańcy Chicago!

He was crowned the Radio 1 beatbox champion in 2005.

Został ukoronowany Radio 1 beatbox mistrz w 2005.

There he became known for his human beatbox skills and energetic live performances.

Tam został znany dla jego ludzki beatbox umiejętności i dynamiczne żywe wykonania.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

beatbox
beat box

rzeczownik
  1. program komputerowy do miksowania dźwięków
  2. beatbox (rytmiczne tworzenie dźwięków za pomocą narządów mowy)

beatbox, beat box rzeczownik

You could use your voice to make the drums sound like a beatbox.

Mogłeś użyć swojego głosu by sprawić, że bębnienie brzmią beatbox.

I take the beatbox harmonica to the people of Chicago!

Biorę beatbox harmonijka ustna do mieszkańcy Chicago!

He was crowned the Radio 1 beatbox champion in 2005.

Został ukoronowany Radio 1 beatbox mistrz w 2005.

There he became known for his human beatbox skills and energetic live performances.

Tam został znany dla jego ludzki beatbox umiejętności i dynamiczne żywe wykonania.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. rytmicznie tworzyć dźwięki za pomocą narządów mowy

"beatbox" po angielsku — Słownik polsko-angielski

beatbox (rytmiczne tworzenie dźwięków za pomocą narządów mowy)
rzeczownik
  1. beatbox
    beat box

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.