Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"bar" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) [COUNTABLE]
  Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
  We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
  I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
  They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
  Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
  Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "bar" po polsku obrazek do "bar" po polsku bar of chocolate. obrazek do "bar" po polsku A grip on high bar
rzeczownik
 1. bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [COUNTABLE]
  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
 2. tabliczka (np. czekolady), kostka (np. mydła), sztabka (np. złota) [COUNTABLE]
  Can I have a bar of chocolate, please? (Czy mogę prosić tabliczkę czekolady?)
  This bar of soap smells great. (Ta kostka mydła świetnie pachnie.)
  There are different sizes of gold bars. (Istnieją różne rozmiary sztabek złota.)
 3. pręt, sztaba, rygiel [COUNTABLE]
  He was hit with a bar. (On został uderzony prętem.)
  There was a heavy bar on the door. (Na drzwiach był ciężki rygiel.)
 4. słupek (na wykresie) [COUNTABLE]
  This bar is higher than the other one. (Ten słupek jest wyższy od tego innego.)
  Interpret bars on the chart. (Zinterpretuj słupki na wykresie.)
 5. pasek (np. menu na komputerze) [COUNTABLE]
  Can you hide the menu bar? (Czy możesz schować pasek menu?)
 6. poprzeczka (górna część bramki) [COUNTABLE]
  The ball hit the bar twice. (Piłka uderzyła w poprzeczkę dwa razy.)
 7. drążek (gimnastyczny) [COUNTABLE]
  They raised the bar. (Oni podnieśli drążek.)
  She trains on the bar in the gym. (Ona trenuje na drążku w sali gimnastycznej.)
 8. takt (w muzyce) technical [COUNTABLE]
  Sing a few bars and I will recognise this song. (Zaśpiewaj parę taktów, a ja rozpoznam tę piosenkę.)
  This song has four beats in the bar. (Ta piosenka ma cztery uderzenia w takcie.)
  link synonim: measure
 9. próg (na gryfie gitary)
 10. szlaban, rogatka, zapora, bariera [COUNTABLE]
  If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.)
  I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.)
 11. adwokatura, palestra [COUNTABLE]
  If you want to work in the bar, you need to pass this exam. (Jeśli chcesz pracować w adwokaturze, to musisz zdać ten egzamin.)
 12. smuga (wąski pasek czegoś) [COUNTABLE]
  You can see a bar of light just above the horizon. (Możesz zobaczyć smugę światła tuż nad horyzontem.)
 13. pasek, belka (na mundurze żołnierza) [COUNTABLE]
  He had four bars on his uniform. (On miał cztery belki na swoim mundurze.)
czasownik
 1. zakazywać, zabraniać (komuś wstępu gdzieś) [TRANSITIVE]
  Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
 2. zagradzać, tarasować (np. przejście) [TRANSITIVE]
  Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.)
  People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.)
 3. zamknąć (na zasuwę), zaryglować [TRANSITIVE]
  Try to bar the doors. (Spróbuj zaryglować drzwi.)
  The doors were barred. (Drzwi były zaryglowane.)
 4. taktować [TRANSITIVE]
przyimek
 1. oprócz, wyłączając
  Everyone was at the party bar John. (Wszyscy oprócz Johna byli na imprezie.)
  Everything was booked bar this place. (Wszystko było zarezerwowane, oprócz tego miejsca.)
obrazek do "crossbar" po polsku
rzeczownik
 1. poprzeczka (część bramki) [COUNTABLE]
  The ball hit the crossbar three times. (Piłka uderzyła w poprzeczkę trzy razy.)
  Have you seen that the ball touched the bar? (Czy widziłeś, że piłka dotknęła poprzeczki?)
 2. poprzeczka (pozioma część ramy roweru męskiego) [COUNTABLE]
  Woman's bike doesn't have a crossbar. (Damski rower nie ma poprzeczki.)
  How to install a bar on your bike? (Jak zamontować poprzeczkę na twoim rowerze?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "bar"

behind bars = za kratkami, w pudle (o kimś, kto siedzi w więzieniu)
bar association = izba adwokacka
candy bar = baton, batonik
isobar , także: isobare = izobara
at the bar = przy barze
chocolate bar = tabliczka czekolady
bar code = kod kreskowy
snack bar = bar przekąskowy
wine bar = winiarnia

"bar" po angielsku — Słownik polsko-angielski

bar
obrazek do "cocktail lounge" po polsku
rzeczownik
 1. tap ** British English informal [COUNTABLE]
 2. cocktail lounge , lounge American English * [COUNTABLE]
 3. dramshop American English
bar, kontuar (np. w pubie, restauracji)
obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. bar **** [COUNTABLE]
  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol)
obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. bar **** , pub British English * [COUNTABLE]
  Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
  We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
  I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
  They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
  Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
  Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)
restauracja, bar
rzeczownik
 1. café ** , także: cafe ** , caff British English informal American English
 2. eatery informal
bufet, bar (w restauracji)
obrazek do "buffet" po polsku Chinese buffet restaurants
rzeczownik
 1. buffet *
pub, bar
rzeczownik
 1. tavern *
  At this time he usually is at the tavern. (O tej porze dnia on zwykle jest w pubie.)
 2. pisser Australian English slang
bar, szynk (szczególnie w XIX wieku w USA)
Western Saloon The Saloon
rzeczownik
 1. saloon
  He said, No wife of mine is going to sing in a saloon. (On powiedział: Moja żona nigdy nie będzie śpiewać w knajpie.)
  She's just a gal works in a saloon. (To tylko dziewczyna pracująca w barze.)
  I got to meet a gang of people at my mother's saloon. (Muszę spotkać się z grupą ludzi w barze mojej matki.)
bar (pomieszczenie, gdzie jest serwowany alkohol)
rzeczownik
 1. barroom
bar (pierwiastek)
obrazek do "barium" po polsku
rzeczownik
 1. barium [UNCOUNTABLE]
bar, bufet
rzeczownik
 1. buttery British English
bar, knajpa, szynk
rzeczownik
 1. taproom
bar, pub
rzeczownik
 1. boozer British English
bar, pub (zwłaszcza w południowych Stanach Zjednoczonych)
rzeczownik
 1. cantina
bar, w którym ktoś przygrywa na pianinie
Piano Bar 20:30, Piano BAR Havana Piano-bar Ambos Mundos,
rzeczownik
 1. piano bar
bar, w którym ogląda się telewizyjne transmisje zawodów sportowych
rzeczownik
 1. sports bar American English
bar, koktajl bar
to open the Cocktail bar
rzeczownik
 1. cocktail bar
szynk, bar, pub, piwiarnia
rzeczownik
 1. public house British English

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "bar"

bar z grillem = grill
bar kawowy = coffee shop
bar przekąskowy = snack bar
szerokie ramiona = broad shoulders

cocktail rzeczownik + lounge rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

cocktail lounge = bar

Siła kolokacji

Bardzo silna

Przykłady użycia

We sat down in a cocktail lounge at the front of the restaurant.

I knew why she had started to go to pieces in the cocktail lounge.

The papers said she went to a local cocktail lounge.

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

cocktail + rzeczownik

Silna
cocktail bar
więcej kolokacji

rzeczownik + lounge

więcej kolokacji

cocktail rzeczownik + bar rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

cocktail bar = bar

Siła kolokacji

Silna

Przykłady użycia

When friends come by, the cocktail bar is open for business.

Dead people don't come back and sit opposite you in cocktail bars.

The new restaurant also includes a cocktail bar and is currently having more success than it did on the television series.

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

cocktail + rzeczownik

Bardzo silna
cocktail lounge
więcej kolokacji

rzeczownik + bar

więcej kolokacji

lounge rzeczownik + bar rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

lounge bar = bar

Siła kolokacji

Zwykła

Przykłady użycia

There were about six people in the lounge bar.

"Did he go over and get her from the lounge bar?"

I looked at my watch and walked back to the lounge bar.

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

lounge + rzeczownik

więcej kolokacji

rzeczownik + bar

Zwykła
lobby bar
więcej kolokacji

public przymiotnik + bar rzeczownik — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie na polski

public bar = bar

Siła kolokacji

Luźna

Przykłady użycia

What could it hurt, to meet her in a public bar?

I went to the nearest hotel and sat in the public bar, wondering what to do next.

"I'm not the one meeting in a public bar to pay off the guy I hired to whack my wife."

Pokaż dodatkowe przykłady zdań

Podobne kolokacje

public + rzeczownik

Bardzo silna
public building
Bardzo silna
public housing
Bardzo silna
public room
więcej kolokacji

przymiotnik + bar

Silna
open bar
więcej kolokacji