Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"auriferous" po polsku — Słownik angielsko-polski

auriferous

przymiotnik
  1. zawierający złoto

auriferous przymiotnik

Auriferous sands, you see, washed down from the mountains.

Złote piaski, widzisz, zmyty z gór.

In 1856 auriferous quartz was found on the field."

W 1856 złoty kwarc został znaleziony na polu. "

The broad gravel flood plain in this part of the basin is said to be auriferous.

Szeroki żwir terenowi zalewowemu w tej części miski każą być złotym.

For 1545, noted a sum of about 1,500 blacks seeking auriferous sands in Honduras.

Dla 1545, zanotować sumę z o 1,500 czarnoskórych poszukujących złotych piasków w Hondurasie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.