Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"assessment" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. ocena, oszacowanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  an evaluation of something, judging an amount, quality or other parameters
  Her assessment of the situation is far from objective. (Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej.)
  We also need to discuss risk assessment. (Musimy też omówić ocenę ryzyka.)
  link synonimy: evaluation, estimation
 2. wycena [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  an evaluation
  I need an assessment of my car. (Potrzebuję wyceny mojego samochodu.)

assessment rzeczownik

So doing something on the assessment side is probably important.

Tak robiąc coś, czym na ocenie strona jest prawdopodobnie ważny.

But the president's assessment was on the money for another reason.

Ale ocena prezydenta była na pieniądzach dla innego powodu.

Or close enough to make a full assessment of the situation difficult?

Albo wystarczająco blisko czynić pełną ocenę sytuacji trudną?

Different means, and our assessment of them, change over time.

Inny sposób, i nasza z nich ocena, zmiana w czasie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "assessment"

reassessment = ponowna ocena +2 znaczenia
risk assessment = ocena ryzyka
self-assessment = samoocena
assessment process = proces oceny, proces szacowania
performance assessment = ocena wydajności
medical assessment = ekspertyza lekarska
assessment centre British English , assessment center American English = centrum oceny
comparative assessment = ocena porównawcza
continuous assessment = ocena postępów ucznia na podstawie wyników z całego roku (zamiast na podstawie egzaminu końcowego)
marketing assessment = ocena marketingowa
proportional assessment = ocena procentowa
financial assessment of securities = ocena papierów wartościowych pod względem finansowym
marketing performance assessment = ocena wyników marketingowych
customer value assessment = wartość postrzegana przez klienta
low self-assessment = niska samoocena
Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?