Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"assessment" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. ocena, oszacowanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  an evaluation of something, judging an amount, quality or other parameters
  Her assessment of the situation is far from objective. (Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej.)
  We also need to discuss risk assessment. (Musimy też omówić ocenę ryzyka.)
  link synonimy: evaluation, estimation
 2. wycena [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  an evaluation
  I need an assessment of my car. (Potrzebuję wyceny mojego samochodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "assessment"

reassessment = ponowna ocena +2 znaczenia
risk assessment = ocena ryzyka
self-assessment = samoocena
assessment process = proces oceny, proces szacowania
performance assessment = ocena wydajności
medical assessment = ekspertyza lekarska
assessment centre British English , assessment center American English = centrum oceny
continuous assessment = ocena postępów ucznia na podstawie wyników z całego roku (zamiast na podstawie egzaminu końcowego)
comparative assessment = ocena porównawcza
marketing assessment = ocena marketingowa
proportional assessment = ocena procentowa
financial assessment of securities = ocena papierów wartościowych pod względem finansowym
customer value assessment = wartość postrzegana przez klienta
low self-assessment = niska samoocena
marketing performance assessment = ocena wyników marketingowych
focused assessment with sonography for trauma , FAST (skrót) = szybkie badanie ultrasonograficzne wykonywane w przypadku urazów wielonarządowych