Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"arrangement" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. ustalenie, plan [COUNTABLE]
  The house can be seen at other times by special arrangement. (Można oglądać dom w innym terminie za wyjątkowym ustaleniem.)
 2. urządzenie, przygotowanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I still have some arrangements to make. (Nadal muszę wykonać kilka przygotowań.)
 3. porozumienie, umowa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  She told the others about the arrangement. (Ona powiedziała reszcie o umowie.)
  link synonim: agreement
 4. ułożenie, ustawienie, rozmieszczenie, aranżacja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I like the arrangement of the furniture in this room. (Podoba mi się aranżacja mebli w tym pokoju.)
 5. uporządkowanie, porządek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
 6. aranżacja (dostosowanie utworu muzycznego na jakiś instrument) [COUNTABLE]
  They played Mozart in arrangements for cello and piano. (Oni zagrali Mozarta w aranżacji na wiolonczelę i fortepian.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "arrangement"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "arrangement"

rearrangement = przestawienie (czegoś), zmiana rozkładu (czegoś)
disarrangement = dezorganizowanie
living arrangement = warunki mieszkaniowe
flower arrangement = kompozycja kwiatowa
travel arrangement = miejsce zakwaterowania, rezerwacja
financial arrangements = ustalenia finansowe
trade arrangement = porozumienie handlowe
seating arrangements = ustalenia dotyczące rozmieszczenia (np. stolików)
credit arrangement = umowa kredytowa
distribution arrangements = uzgodnienia dotyczące dystrybucji
commercial arrangement = porozumienie handlowe, uzgodnienia handlowe
credit arrangements = warunki kredytu
supply arrangement = uzgodnienie w sprawie dostaw
selling arrangement = umowa sprzedaży
make an arrangement = zaplanować coś +1 znaczenie
tie-in arrangement = umowa sprzedaży wiązanej
security measures , security arrangements = środki bezpieczeństwa
joint marketing arrangement = porozumienie o wspólnym zbycie
arrangement of advertising space = organizacja przestrzeni reklamowej
arrangement of goods = ułożenie towarów, rozmieszczenie towarów (np. na półce w sklepie), aranżacja produktów
market support arrangement = działanie stabilizujące rynek
price by arrangement = cena do uzgodnienia
advertising agency fixed-fee arrangement = umowa z agencją reklamową ze stałą opłatą za świadczone usługi
hire purchase agreement , hire purchase arrangement = umowa sprzedaży ratalnej
Please confirm that the arrangements have been made. = Proszę o ostateczne potwierdzenie ustaleń.
I've already made some arrangements and I'm booked until 2 p.m. = Już poczyniłem pewne plany i jestem zajęty do czternastej., Już poczyniłam pewne plany i jestem zajęta do czternastej.