Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"arrangement" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. ustalenie, plan [COUNTABLE]
  The house can be seen at other times by special arrangement. (Można oglądać dom w innym terminie za wyjątkowym ustaleniem.)
 2. urządzenie, przygotowanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I still have some arrangements to make. (Nadal muszę wykonać kilka przygotowań.)
 3. porozumienie, umowa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  She told the others about the arrangement. (Ona powiedziała reszcie o umowie.)
  link synonim: agreement
 4. ułożenie, ustawienie, rozmieszczenie, aranżacja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I like the arrangement of the furniture in this room. (Podoba mi się aranżacja mebli w tym pokoju.)
 5. uporządkowanie, porządek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
 6. aranżacja (dostosowanie utworu muzycznego na jakiś instrument) [COUNTABLE]
  They played Mozart in arrangements for cello and piano. (Oni zagrali Mozarta w aranżacji na wiolonczelę i fortepian.)

arrangement rzeczownik

Arrangements for the car service must be made the night before.

Przygotowania do służby samochodowej muszą być zrobioną poprzednią nocą.

They also might be happy about their son's living arrangements.

Oni również mogą cieszyć się z powodu żywych umów swojego syna.

But some of them said the old arrangement might be off.

Ale jakiś z nich powiedział, że stare przygotowanie może być odwołane.

So the other community members decided to make their own arrangements.

Więc inni członkowie społeczni zdecydowali się robić ich własne ustawienie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "arrangement"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "arrangement"

rearrangement = przestawienie (czegoś), zmiana rozkładu (czegoś)
living arrangement = warunki mieszkaniowe
trade arrangement = porozumienie handlowe
flower arrangement = kompozycja kwiatowa
travel arrangement = miejsce zakwaterowania, rezerwacja
financial arrangements = ustalenia finansowe
seating arrangements = ustalenia dotyczące rozmieszczenia (np. stolików)
supply arrangement = uzgodnienie w sprawie dostaw
credit arrangement = umowa kredytowa
distribution arrangements = uzgodnienia dotyczące dystrybucji
credit arrangements = warunki kredytu
commercial arrangement = porozumienie handlowe, uzgodnienia handlowe
selling arrangement = umowa sprzedaży
make an arrangement = zaplanować coś +1 znaczenie
security measures , security arrangements = środki bezpieczeństwa
tie-in arrangement = umowa sprzedaży wiązanej
joint marketing arrangement = porozumienie o wspólnym zbycie
arrangement of advertising space = organizacja przestrzeni reklamowej
arrangement of goods = rozmieszczenie towarów (np. na wystawie)
market support arrangement = działanie stabilizujące rynek
price by arrangement = cena do uzgodnienia
advertising agency fixed-fee arrangement = umowa z agencją reklamową ze stałym wynagrodzeniem za świadczone usługi
hire purchase agreement , hire purchase arrangement = umowa sprzedaży ratalnej
Please confirm that the arrangements have been made. = Proszę o ostateczne potwierdzenie ustaleń.
I've already made some arrangements and I'm booked until 2 p.m. = Już poczyniłem pewne plany i jestem zajęty do czternastej., Już poczyniłam pewne plany i jestem zajęta do czternastej.
Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?