Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"Let's go to the cinema., Let's go to the movies" po polsku

Nie znaleziono tłumaczenia podanej frazy w postaci, w jakiej została wpisana. Poniżej prezentujemy tłumaczenia poszczególnych wyrazów.

Let's go to the cinema., Let's go to
--
go
= iść, pójść
+33 znaczenia
go , go game
= go (tradycyjna japońska gra planszowa)
to
= aby, żeby (np. coś zrobić)
+30 znaczeń
to British English , of American English
= przed, do (używane przy podawaniu godziny)
the , the
= przedimek określony występujący przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej (czasem również mnogiej)
cinema
= kino, kinematografia
+1 znaczenie
cinema British English , movie theater American English , movie house American English
= kino
--
go
= iść, pójść
+33 znaczenia
go , go game
= go (tradycyjna japońska gra planszowa)
to
= aby, żeby (np. coś zrobić)
+30 znaczeń
to British English , of American English
= przed, do (używane przy podawaniu godziny)
the movies            
the , the
= przedimek określony występujący przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej (czasem również mnogiej)
film , movie American English
= film
+1 znaczenie
           

podobne do "Let's go to the cinema., Let's go to the movies" po polsku — Słownik angielsko-polski

go to the movies = iść do kina
Let's go to the cinema. British English , Let's go to the movies. American English = Chodźmy do kina.
the movies American English = przemysł filmowy, kinematografia, kino
go = iść, pójść +33 znaczenia
to go = pozostawać do rozpoczęcia czegoś +2 znaczenia
go , go game = go (tradycyjna japońska gra planszowa)
go to the cinema = iść do kina
turn , go = kolej, kolejka (np. podczas gry w karty)
to go American English , take-away British English , take-out = na wynos
go on = dziać się dalej, iść do przodu +15 znaczeń
in the movies = w filmach
the , the = przedimek określony występujący przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej (czasem również mnogiej)
go back = wracać, powracać +3 znaczenia
Go back. = Zawróć.
go out = wyjść z domu, wychodzić +12 znaczeń
let's just say = powiedzmy tylko, że (omawiając coś pokrótce)
go to the doctor = iść do lekarza
on the go = w trakcie robienia czegoś +1 znaczenie
go to the gym = chodzić na salę gimnastyczną +1 znaczenie
go on the air = wejść na antenę, zacząć nadawać
go with the flow = iść z nurtem, robić to co inni
We're going to the cinema tonight. British English , We're going to the movies tonight. American English = Idziemy do kina dziś wieczorem.
How about going to the cinema? British English , How about going to the movies? American English = Co myślisz o tym, żeby pójść do kina?
let me see spoken , let's see = zobaczmy
go ahead , go on ahead = iść przodem
at the movies = w kinie
go in = schować się, zachodzić (np. o słońcu) +2 znaczenia
go down = zmniejszyć się +18 znaczeń
go up = wzrosnąć +7 znaczeń
go ahead = zacząć robić (po uzyskaniu pozwolenia) +5 znaczeń
going = wyjście, odejście, odjazd +31 znaczeń
go home = iść do domu
go away = odejść +3 znaczenia
Go away! = Odejdź!
go off = wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić +10 znaczeń
go over = zostać przyjętym, zostać zaakceptowanym +3 znaczenia
go by = mijać (np. czas)
Let go! = Puść!
go around = wystarczać dla wszystkich w grupie

podobne do "Let's go to the cinema., Let's go to the movies" po angielsku — Słownik polsko-angielski