Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"I am ." po polsku — Słownik angielsko-polski

am *****

czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

am czasownik

I am actually lost as to what they are thinking.

Zgubię się faktycznie co do co oni myślą.

I'm not here to put myself higher than I am.

Mam nie tutaj wysłać siebie wyżej niż ja jestem.

How am I going to take care of my family?

Jak będę opiekować się swoją rodziną?

I am 59 years old and the father of five children.

Mam 59 lat i ojciec piątki dzieci.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

I am
I'm *****

obrazek do "I am" po polsku
 1. ja jestem

I am, I'm brak / fraza

I am really in love with a lot of things about the world.

Because I am never going to be anything like his mother.

I am not going to read each one of those.

I am old and have been around a long time.

be *****

czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular)  was, past tense (plural)  were, past participle  been
 1. być
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)

be czasownik

We are here to talk to the members of Congress.

Mamy tu rozmawiać z członkami Kongresu.

Would he run for public office, the General was asked.

Kandydowałby na urząd publiczny, Ogólny zapytać.

And only Congress is in a position to force change.

A jedynie Kongres jest w pozycji do zmiany siły.

All such information will be made available to the public.

Wszystkie takie informacje zostaną udostępnione publicznie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

I am ...

 1. Jestem ...

Pytania i odpowiedzi — "I am ."

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "I am ."

so am I = ja również
am , a.m. , ante meridiem = przed południem, rano (np. godzina piąta rano; skrót od łac. 'ante meridiem')
I am easy = jest mi obojętne
Yes, I am married. = Tak, jestem żonaty., Tak, jestem mężatką.
I am ready to order. = Mogę już złożyć zamówienie.
I am ... years old. = Mam ... lat.
I am a student. = Jestem studentem.
I am sorry. = Przepraszam.
I am French. = Ja jestem Francuzem.
I am Bulgarian. = Ja jestem Bułgarem.
I am Austrian. = Ja jestem Austriakiem.
I am Ukrainian. = Ja jestem Ukraińcem.
I am Polish. = Ja jestem Polakiem.
I am Italian. = Ja jestem Włochem.
I am Irish. = Ja jestem Irlandczykiem.
I am Spanish. = Ja jestem Hiszpanem.
I am from Poland. = Jestem z Polski.
I = ja +1 znaczenie
Am I wrong? = Czy się mylę?
I have = ja mam
I know = wiem, mam pomysł +1 znaczenie
I mean = to znaczy, mam na myśli
I say = mówię (jako wtrącenie)
I guess = chyba tak +1 znaczenie
I wish! = chciałbym!
I don't know = nie wiem, nie jestem pewien
Am I right? = Czy mam rację?
Am I bothering you? = Czy przeszkadzam ci?

podobne do "I am ." po angielsku — Słownik polsko-angielski

koniec i kropka = period!
i, oraz = and
I = I
mamuśka = mother
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.