"Czy masz jakieś plany na weekend?" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "Czy masz jakieś plany na weekend?"

rzeczownik
plany = arrangements +1 znaczenie
czasownik
odwoływać (np. plany) = scrap
krzyżować (np. plany) = thwart
niweczyć (czyjeś plany) = scupper British English , scuttle American English
pokrzyżować (np. plany) = baffle +1 znaczenie
zaniechać (np. plany zrobienia czegoś) = forget
sprecyzować (np. poglądy, pomysły, plany) = crystallize
przymiotnik
niepewny (np. plany) = vague

podobne do "Czy masz jakieś plany na weekend?" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysłówek
na , nae = nie
rzeczownik
przymiotnik
inne
at the weekend British English , on the weekend American English = w weekend