Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"B.N" po polsku — Słownik angielsko-polski

Bachelor of Nursing
B.N. (skrót)

rzeczownik
  1. licencjat z pielęgniarstwa

Bachelor of Nursing rzeczownik

New degree programs, most notably the Bachelor of Nursing, commenced in 2009.

Nowe programy stopnia, a w szczególności Kawaler Pielęgniarstwa, rozpoczęty w 2009.

However, the Bachelor of Nursing degree is taught on both English and Thai.

Jednakże, Kawaler Pielęgniarstwa stopień jest nauczony na zarówno angielskiego jak i Tajlandczyka.

As of 2005, the Faculty no longer offers undergraduate Bachelor of Nursing programs.

Począwszy od 2005, Wydział już nie proponuje Kawalerowi Pielęgnacyjnych programów licencjackiemu.

There are options available for hospital trained nurses to upgrade their qualifications to a Bachelor of Nursing (post registration).

Są opcje dostępne dla pielęgniarek dyplomowanych szpitalnych podnieść jakość ich kwalifikacji do Kawalera Pielęgniarstwa (rejestracja poczty).

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?