Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"behind" po polsku — Słownik angielsko-polski

behind *****

"Behind" może pełnić w zdaniu zarówno funkcję przyimka, jak i przysłówka.
obrazek do "behind" po polsku
przyimek
 1. z tyłu, za
  She is hiding behind a tree. (Ona chowa się za drzewem.)
  "Where did you find it?" "Behind the bed." ("Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem.")
  Shut the door behind you. (Zamknij drzwi za sobą.)
 2. za, po (kimś, np. być w wyścigu)
  He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.)
 3. za (czymś, np. kryć się)
  I wonder what's behind his behaviour. (Zastanawiam się, co kryje się za jego zachowaniem.)
 4. za (z poparciem)
  I am behind your idea and I will convince everybody else to support you. (Jestem za twoim pomysłem i przekonam wszystkich innych, żeby ci pomogli.)
rzeczownik
 1. tyłek, pupa (pośladki) informal
  link synonim: bottom

behind somebody

przysłówek
 1. za kimś, po kimś
  We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.)

Pytania i odpowiedzi — "behind"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "behind"

hind = łania (samica jelenia)
hind , hinder = tylny, zadni (o zwierzęciu)
from behind = od tyłu (np. gdy ktoś podchodzi do czegoś od tyłu) +1 znaczenie
behind bars = za kratkami, w pudle (o kimś, kto siedzi w więzieniu)
fall behind = pozostawać w tyle, zwalniać kroku +1 znaczenie
lag behind = odstawać, opóźniać się
get behind = spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami)
behind closed doors = za zamkniętymi drzwiami +1 znaczenie
way behind = daleko z tyłu
behind schedule = z opóźnieniem
at the wheel , behind the wheel = za kierownicą
leave something behind = zapomnieć czegoś wziąć, pozostawić coś, zostawić po sobie
wait behind = zostawać, zaczekać
behind enemy lines = za liniami nieprzyjaciela
be behind schedule = mieć opóźnienie
fall in behind = tworzyć szereg
behind the times = staroświecki
behind the curve = nieaktualny, nie na czasie
wet behind the ears = mieć mleko pod nosem
behind time = po czasie
behind facade = pod powierzchnią
get behind somebody = wspierać kogoś
hide behind something = schować się za czymś
behind somebody's back = za czyimiś plecami
be behind something = stać za czymś, być przyczyną czegoś
disappear behind something = zniknąć za czymś (np. za murem)
leave somebody behind = zostawić kogoś w tyle
tie something behind something = przywiązać coś za czymś
unite behind somebody = zjednoczyć się za kimś
rationale behind something = powody stojące za czymś, racjonalne przesłanki
lie behind something = powodować coś
motive behind something = motyw za czymś
shut something behind somebody = zamknąć coś za kimś
hide something behind something = schować coś za czymś
duck behind somebody = schować się za kimś
fall behind with something , fall behind on something = nie nadążać z czymś, nie zdążyć zrobić czegoś na czas
fall behind in school = narobić sobie zaległości w szkole
behind the scenes = za kulisami