"behind" po polsku — Słownik angielsko-polski

behind *****

"Behind" może pełnić w zdaniu zarówno funkcję przyimka, jak i przysłówka.
obrazek do "behind" po polsku
przyimek
 1. z tyłu, za
  She is hiding behind a tree. (Ona chowa się za drzewem.)
  "Where did you find it?" "Behind the bed." ("Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem.")
  Shut the door behind you. (Zamknij drzwi za sobą.)
 2. za, po (kimś, np. być w wyścigu)
  He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.)
 3. za (czymś, np. kryć się)
  I wonder what's behind his behaviour. (Zastanawiam się, co kryje się za jego zachowaniem.)
 4. za (z poparciem)
  I am behind your idea and I will convince everybody else to support you. (Jestem za twoim pomysłem i przekonam wszystkich innych, żeby ci pomogli.)
rzeczownik
 1. tyłek, pupa (pośladki) informal
  He'd sit on his lazy behind all day and do nothing. (On zawsze siedzi na swoim leniwym tyłku i nic nie robi.)
  link synonim: bottom
przysłówek
 1. za kimś, po kimś
  We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.)
czasownik
 1. stać za czymś, być przyczyną czegoś
  You're behind the attacks, admit it! (Ty stoisz za atakami, przyznaj się!)
  He is behind my failure, he didn't help me when I needed it. (On jest przyczyną mojej porażki, nie pomógł mi, kiedy tego potrzebowałem.)

Pytania i odpowiedzi — "behind"

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "behind"

phrasal verb
przysłówek
from behind = od tyłu (np. gdy ktoś podchodzi do czegoś od tyłu) +1 znaczenie
czasownik
idiom
rzeczownik
inne