Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

Słownik medyczny dla lekarzy i pielęgniarek - słownik angielsko-polski i polsko-angielski

Kategoria słownika: Medycyna (medicine), liczba haseł w słowniku tematycznym: 2580 (zobacz wszystkie słowniki tematyczne)

accident & emergency, A&E (skrót) = ostry dyżur
A-Br test = test aglutynacyjny
abdominoplasty , tummy tuck informal = korekcja brzucha
ablactation = odstawienie dziecka od piersi
ablation = ablacja, wycięcie (+2 inne znaczenia)
ablutophobia = lęk przed myciem się lub kąpielą
abortifacient = poronny (+1 inne znaczenie)
aboulia, abulia = abulia (chorobliwy brak woli, skutkujący niemożnością podejmowania decyzji lub działania)
abulic = abulik (osoba cierpiąca na abulię)
access = napad choroby (+6 innych znaczeń)
accrete = przyrastać, narastać (+1 inne znaczenie)
acedia = apatia, obojętność, letarg (+1 inne znaczenie)
achalasia = achalazja (zwężenie spowodowane zwiększeniem napięcia mięśni w narządzie rurowym, np. w przełyku)
achiness = bolesność
achromatic = dotyczący ślepoty barw (+3 inne znaczenia)
acid stomach = nadkwaśność żołądka
acidemia = kwasica, zakwaszenie krwi
acidophilus milk = mleko acydofilowe
acidosis = kwasica (nagromadzenie kwaśnych produktów przemiany materii w tkankach lub we krwi)
acinar = groniasty
acoustic neuroma = nerwiak nerwu słuchowego
acromegaly = akromegalia (przerost tkanek kostnej i mięśniowej) (+1 inne znaczenie)
acute coronary syndrome , ACS = ostry zespół wieńcowy, OZW
acute lymphoblastic leukemia , ALL = ostra białaczka limfoblastyczna
acute myeloid leukemia , AML = ostra białaczka szpikowa
acute urticaria = pokrzywka ostra
ad libitum = do woli, wg życzenia (+1 inne znaczenie)
Addison's disease = cisawica, choroba Addisona
adenectomy , także: adenoidectomy = usunięcie gruczołu
adenocarcinoma = gruczolakorak, rak gruczołowy
adenoidectomy = usunięcie migdałka gardłowego
adenoma = gruczolak (rodzaj łagodnego nowotrowu)
ADHD , attention-deficit hyperactivity disorder , attention-deficit syndrome = ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
adiposity = otyłość
adrenalectomy = wycięcie nadnerczy
advanced life support , ALS = zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
adventitia = błona zewnętrzna, błona włóknista
aetiology British English, etiology American English = etiologia (nauka o przyczynach powstawania chorób)
affective = afektywny
after-effect British English, aftereffect American English = objaw pochorobowy (+1 inne znaczenie)
afterpains = bóle poporodowe
agammaglobulinemia = agammaglobulinemia (choroba genetyczna)
ageusia = zniesienie odczuwania smaku
agglutinative = aglutynujący (+1 inne znaczenie)
agnosia = agnozja (utrata zdolności rozpoznawania przedmiotów i zjawisk)
agraphia = agrafia (utrata zdolności pisania)
Aids test = test na obecność wirusa HIV
AIDS virus = wirus AIDS
Aids-related = związany z AIDS
Aids-related complex = zespół zaburzeń związanych z AIDS
Aids-related infection = zakażenie w przebiegu AIDS
akinetic mutism = mutyzm akinetyczny
albuminuria = albuminuria, białkomocz
Alexander technique = technika Alexandra (metoda przywracania wewnętrznej swobody ciała i ducha)
alexia = aleksja (utrata zdolności czytania)
alkalosis = zasadowica, alkaloza (podwyższony poziom zasad we krwi)
allergic reaction = reakcja alergiczna
allergist = alergolog
allograft = alloprzeszczep, przeszczep allogeniczny
allopath , także: allopathist = alopata (lekarz leczący metodą alopatii, niehomeopata)
allopathic = alopatyczny (zgodny z zasadami medycyny konwencjonalnej)
allopathy = alopatia, medycyna konwencjonalna
alopecia = łysienie
alterative = stopniowo przywracający zdrowie (+2 inne znaczenia)
altitude sickness = choroba wysokościowa
alveolitis = zapalenie pęcherzyków płucnych
alveolus = zębodół (+2 inne znaczenia)
Alzheimer's disease = choroba Alzheimera
amblyopia = niedowidzenie
ambulance driver = kierowca ambulansu
ambulanceman = sanitariusz pogotowia ratunkowego
ambulancewoman = sanitariuszka pogotowia ratunkowego
ambulant = pacjent, który może sam chodzić
ambulatory = ambulatoryjny (np. pacjent, leczenie)
ambulatory care = pomoc ambulatoryjna
amenorrhoea British English, amenorrhea American English = brak miesiączki
amnesiac = chory z amnezją (+1 inne znaczenie)
amniocentesis = punkcja owodni, amniocenteza (metoda diagnostyki prenatalnej)
amniotic fluid = wody płodowe
amoebic dysentery = czerwonka pełzakowa (choroba)
ampulla = bańka
amyotrophic lateral sclerosis , ALS , Lou Gehrig's disease informal = stwardnienie zanikowe boczne
anabolic = anaboliczny
anaemia British English, anemia American English = anemia, niedokrwistość
anaesthesiological British English, anesthesiological American English = anestezjologiczny
anaesthetics British English, anesthetics American English = anestezjologia
anal retention = zatrzymywanie stolca
anal-retentive = objawiający się zatrzymywaniem stolca
analeptic = wzmacniający (np. środek)
analgesia = analgezia (niewrażliwość na ból)
anaphylactic crisis = wstrząs anafilaktyczny
anaphylactic shock = szok anafilaktyczny
anaphylaxis = anafilaksja (reakcja alergiczna typu natychmiastowego)
andropause = andropauza
androsterone = androsteron (męski hormon płciowy)
anencephaly = bezmózgowie (śmiertelna wada wrodzona)
anergy = anergia, nieaktywność
aneurism , także: aneurysm = tętniak
angina pectoris , angina = choroba niedokrwienna serca, dusznica bolesna, dławica piersiowa (choroba objawiająca się uczuciem ucisku, bólu, ciasnoty w klatce piersiowej)
angiocardiogram = angiokardiogram

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.