Słownik medyczny dla lekarzy i pielęgniarek - słownik angielsko-polski i polsko-angielski

Kategoria słownika: Medycyna (medicine)
Liczba haseł w słowniku: 25246 (zobacz wszystkie słowniki tematyczne)

suffiks
-parous = ródka (np. wieloródka)
-plasty = plastyka (operacja odtwórcza)
rzeczownik
(old-use) Coe virus = wirus Coe (dawna nazwa szczepu A-21 wirusa Coxsackie)
Abbott's method = metoda Abbotta (nieużywana już metoda leczenia skrzywienia kręgosłupa)
abd (skrót) = brzuch
abdominal guarding = obrona mięśniowa (skurcz mięśni brzucha wyczuwalny przy badaniu w przypadku infekcji narządów wewnętrznych)
abdominal mass = zlokalizowane powiększenie się jamy brzusznej (np. poprzez powiększenie się któregoś z narządów)
abdominal reflex = odruch brzuszny (wywoływane w trakcie badania neurologicznego)
abdominal retractor = hak chirurgiczny (np. do oddzielania od siebie tkanek w czasie operacji)
abdominal typhus = (dawniej) tyfus brzuszny, dur brzuszny
przymiotnik
inne