Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"używane do określenia pozycji, jakąś ktoś zajmuje, np. w państwie, organizacji" po angielsku - Słownik polsko-angielski

załącznik (np. do dokumentu)
rzeczownik
  1. enclosure

załącznik (do listu elektronicznego) [COUNTABLE]
rzeczownik
  1. attachment *

    I'll send you the file as an attachment. (Wyślę ci ten plik jako załącznik.)
    I couldn't open the attachment that you sent with your e-mail. (Nie mogłem otworzyć załącznika, którego mi przysłałeś w swoim e-mailu.)
aneks, dodatek, załącznik (na końcu książki, tekstu) [COUNTABLE]
rzeczownik
  1. appendix

załącznik
rzeczownik
  1. supporting document

załącznik, aneks
rzeczownik
  1. addendum formal

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - załącznik (np. do dokumentu)

na przykład = e.g. , exempli gratia latin
PDF, przenośny format dokumentu (format plików) = PDF , Portable Document Format
do = for (+1 inne znaczenie)
do (np. przedostać się do finału czegoś) = through , thru American English informal
do, na = to
przed, do (używane przy podawaniu godziny) = to British English, of American English
do, w = over
wzór dokumentu = boilerplate

"do" po polsku - Słownik angielsko-polski

do = wykonywać, robić, czynić (+21 innych znaczeń)

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.