Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"vehicle" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "vehicle" po polsku All - Terrain Vehicle ... ... vehicle tests at ... Generalnie pojazd wygląda jak ucięty ... Clean Burning Natural Gas Vehicles ...
rzeczownik
  1. pojazd formal [COUNTABLE]
    We heard a vehicle approaching. (Usłyszeliśmy zbliżający się pojazd.)
    Where's your vehicle? (Gdzie jest twój pojazd?)
  2. narzędzie, środek, sposób formal [COUNTABLE]
  3. film lub program telewizyjny, który ma promować jakąś gwiazdę [COUNTABLE]

vehicle rzeczownik

"Bush is very good at using other people as a vehicle to get things done."

"Bush jest bardzo dobry przy używaniu innych ludzi jako pojazdu do mieć rzeczy zrobiony."

The new vehicles would be put into service in early 2006.

Nowe pojazdy zostałyby włożone do służby wczesny 2006.

The companies said their first vehicles would not be on the road until 2007.

Spółki powiedziały, że ich pierwsze pojazdy nie będą w trasie do 2007.

Only 20 percent said they used their vehicles off road.

Tylko 20 procent powiedział, że używają swoich pojazdów z drogi.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "vehicle"

SUV , sport-utility vehicle = samochód typu SUV
motor vehicle = pojazd mechaniczny
launch vehicle = rakieta nośna
recreational vehicle = samochód turystyczny
aerial vehicle = pojazd latający, pojazd powietrzny
commercial vehicle = pojazd użytkowy (do przewozu towarów lub pasażerów)
off-road vehicle , ORV (skrót) = pojazd terenowy, samochód terenowy
all-terrain vehicle , ATV = pojazd terenowy +1 znaczenie
unmanned aerial vehicle , UAV (skrót) = bezzałogowy statek latający, dron
car insurance , auto insurance , vehicle insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne
HOV lane , high-occupancy vehicle lane = pas ruchu dla samochodów przewożących trzech lub więcej pasażerów
armoured vehicle British English , armored vehicle American English = pojazd opancerzony
reconnaissance vehicle = wóz rozpoznawczy
image vehicle = nośnik wizerunku
advertising vehicle = instrument reklamy, nośnik reklamy
media vehicle = nośnik środków przekazu
zero-emission vehicle = pojazd ekologiczny
re-entry vehicle = część statku kosmicznego (odczepiająca się i wracająca na ziemię)
Infantry Fighting Vehicle , IFV = bojowy wóz piechoty
cavalry fighting vehicle , CFV (skrót) = pojazd bojowy kawalerii
Armoured Fighting Vehicle , AFV = opancerzony pojazd bojowy
heavy goods vehicle British English , HGV British English = ciężarówka
mass media vehicle = nośnik środków masowego przekazu
high-sided vehicle = wysoki pojazd
public service vehicle , PSV = środek transportu publicznego
rear-engined vehicle = pojazd z silnikiem umieszczonym z tyłu
no vehicles width shown = zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad...
vehicle routing problem , VRP (skrót) = problem marszrutyzacji
armoured recovery vehicle , ARV = wóz zabezpieczenia technicznego, WZT
light armoured vehicle , LAV = lekki samochód pancerny
military engineering vehicle = maszyna inżynieryjno-drogowa
single-track vehicle = jednoślad
vehicle registration certificate = dowód rejestracyjny pojazdu
no through road for vehicles = droga bez przejazdu
Armoured Vehicle Launched Bridge , AVLB = opancerzony pojazd do kładzenia mostów
Armoured Vehicle Royal Engineers , AVRE = inżynieryjny pojazd opancerzony
MIRV , multiple independently targeted re-entry vehicle = naprowadzany człon pocisku balistycznego przenoszący głowice bojowe
concrete mixer truck , cement mixer vehicle = betonowóz, betoniarka
breakdown service , recovery vehicle , breakdown truck British English , towtruck American English = pomoc drogowa, samochód pomocy drogowej
Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?