Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"tabulator" po polsku - Słownik angielsko-polski

tabulator

rzeczownik
  1. tabulator (maszyna licząco-analityczna)
  2. osoba zestawiająca dane w tabeli

tabulator rzeczownik

The tabulator on the other end of the line has anything but healthy lungs.

Tabulator na innym końcu linii ma nic ale zdrowe płuca.

After the hand count, the sample is fed into the tabulator.

Po ręce liczyć, próbka jest wprowadzana do tabulatora.

Rapidly he set up the equations, pressed the tabulator lever.

Szybko wywołał równania, naciskać dźwignię tabulatora.

Brim shrugged as he threw the tabulator in a corner.

Brzeg wzruszył ramionami ponieważ wrzucił tabulator do kąta.

"klawisz tabulacji, tabulator (na klawiaturze)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?