Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"synonym" po polsku - Słownik angielsko-polski

synonym

rzeczownik
  1. synonim Dodaj do powtórek w eTutor
    Synonyms are words that have the same or very similar meaning. (Synonimy to słowa, które mają takie samo lub bardzo podobne znaczenie.) Dodaj do powtórek w eTutor
    What is the synonym for the word "friend"? (Jaki jest synonim słowa "przyjaciel"?) Dodaj do powtórek w eTutor
    The word "quiet" is a synonym for the word "silent." (Wyraz "quiet" jest synonimem wyrazu "silent".) Dodaj do powtórek w eTutor

synonym rzeczownik

The word mark is used as a synonym for record.

Znacznik słowa jest używany jako synonim zapisu.

She has become a synonym for things that are bad.

Została synonimem rzeczy, które są złe.

The sun was no longer a synonym one could use.

Słońce nie było już synonimem, którego jeden mógł użyć.

It is most often seen as a synonym of almost.

To jest najczęściej zobaczony siebie jako synonim z prawie.

Pytania i odpowiedzi - synonym

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - synonym
synonymous , synonymic = synonimiczny, bliskoznaczny (np. wyraz)

Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?