Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"spell" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
Formy nieregularne: (BrE) past tense spelt (BrE) past participle spelt (AmE) past tense spelled (AmE) past participle spelled
 1. literować, przeliterować (w mowie lub piśmie) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Could you spell that, please? (Mógłbyś to przeliterować, proszę?) Dodaj do powtórek w eTutor
  How do you spell "comfortable"? (Jak się pisze "comfortable"?) Dodaj do powtórek w eTutor
  Could you spell your name again? (Czy mógłbyś ponownie przeliterować swoje nazwisko?) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. czytać się Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 3. zwiastować, zapowiadać Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

spell czasownik

First they have to learn how to spell their team name.

Najpierw oni muszą nauczyć się pisać poprawnie ich imię zespołowe.

She asked me to spell out what I thought was needed.

Poprosiła mnie by przeliterować co pomyślałem był potrzebny.

Did we know how to spell his name, he asked.

Potrafiliśmy przeliterować jego imię, zapytał.

Others spelled out what they said needed to be done.

Inni przeliterowali co powiedzieli potrzebować zostać skończonym.

rzeczownik
 1. zaklęcie, urok Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  The wizard cast a spell on the princess. (Czarodziej rzucił czar na księżniczkę.) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: charm
 2. okres (zazwyczaj krótki czas, gdy coś miało miejsce) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

spell rzeczownik

What happened before the first cold spell of the year?

Co zdarzyło się przed pierwszą falą chłodów roku?

The last thing I want to do is break the spell.

Ostatnia rzecz chcę robić jest sprawiać, że czar pryska.

Like I was in some sort of a spell or something.

Tak jak byłem w jakimś rodzaju zaklęcia albo co.

But I could do with a spell of your training.

Ale mogłem tolerować zaklęcie twojego szkolenia.

spell sb

czasownik
 1. AmE zastąpić kogoś (np. w pracy) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

Pytania i odpowiedzi - spell

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - spell
spell sth out = przedstawić coś, wyjaśnić coś (+2 inne znaczenia)
cold spell = zimny okres
magic spell = czarodziejskie zaklęcie
spell disaster = zwiastować katastrofę, zapowiadać katastrofę
dizzy spell = okresy zawrotów głowy
dry spell = susza (+1 inne znaczenie)
spell trouble = zwiastować kłopoty
break the spell = sprawić, że czar pryska
speller = podręcznik do ortografii
brief spell , short spell = krótki okres
spell danger = zwiastować niebezpieczeństwo
cold-spell = fala chłodów
wet spell = mokry okres
spell-checker = narzędzie do sprawdzania pisowni (w komputerze)
sunny spell = słoneczny okres
spell sth wrong , spell sth wrongly = źle coś przeliterować
spell trouble for sb = zapowiadać kłopoty dla kogoś
Could you spell...? = Czy mógłby Pan przeliterować...?; Czy mogłaby Pani przeliterować...?
put a spell on sb , cast a spell over sb = rzucić na kogoś zaklęcie
cast a spell over sb = rzucić na kogoś czar (pociągać kogoś, być dla kogoś atrakcyjnym) (+1 inne znaczenie)
spell the death of sth = oznaczać koniec czegoś (np. działania jakiejś fabryki)
Could you spell that, please? = Czy mógłbyś to przeliterować?
How do you spell this? = Jak to się pisze?
Could you spell your name? = Czy mógłbyś przeliterować swoje imię?
fall under a spell , come under a spell , be under a spell = być pod wrażeniem, być oczarowanym
Could you spell your name again? = Czy mógłbyś ponownie przeliterować swoje nazwisko?
weave your magic over somebody, weave a spell over somebody = przyciągnąć bądź zainteresować kogoś (swoim zachowaniem)
spelled out = wyjaśniony szczegółowo
be a bad speller = popełniać wiele błędów ortograficznych
be a good speller = nie popełniać błędów ortograficznych

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?