Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"shop" po polsku - Słownik angielsko-polski

National Trust Shopobrazek do shop po polsku
rzeczownik
 1. warsztat [COUNTABLE]
  I'm having my car fixed in a car shop. (Naprawiają mi samochód w warsztacie samochodowym.)
 2. zakupy British English spoken [SINGULAR]
  She did shop for the whole week. (Ona zrobiła zakupy na cały tydzień.)
 3. biznes, firma, działalność informal [COUNTABLE]

shop rzeczownik

The shop has been run by the same family for 82 years.

Sklep był prowadzony przez taką samą rodzinę przez 82 lata.

Why not go by the shop and talk to him?

Może warto przechodzić obok sklepu i rozmawiać z nim?

But a year ago, he was able to open a shop.

Ale rok temu, mógł otwierać sklep.

He set up shop at the age of 39 in 1953.

Otworzył sklep w wieku 39 lat w 1953.

czasownik
 1. robić zakupy [INTRANSITIVE]
  She always shops for clothes after Christmas. (Ona zawsze kupuje ubrania po Bożym Narodzeniu.)
 2. donieść, donosić British English informal [TRANSITIVE]
  The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
 3. przyskrzynić, zapuszkować, zamknąć informal [TRANSITIVE]

shop czasownik

At what time of the year you shop also is important.

Na co porze roku robisz zakupy również jest ważny.

So the real issue is not whether Americans will shop, but where.

Więc prawdziwa kwestia jest nie czy Amerykanie zrobią zakupy, ale gdzie.

You can shop the world, but I want to get off.

Możesz robić zakupy świat, ale chcę wysiąść.

Having so much, he is a hard man to shop for.

Mając tak bardzo, on jest twardym człowiekiem do sklepu dla.

shop British English ***
store American English ****

obrazek do shop po polsku
rzeczownik
 1. sklep
  She went out to the shop. (Ona wyszła do sklepu.)
  I was in that shop at the corner. (Byłem w tamtym sklepie na rogu.)
  Did you buy it in this store? (Czy kupiłeś to w tym sklepie?)

shop, store rzeczownik

But they are around, and any good shop can order them.

The shop has been run by the same family for 82 years.

Why not go by the shop and talk to him?

But a year ago, he was able to open a shop.

przymiotnik
 1. sklepowy

shop ***
shop class American English

C's in shop class?; 27.praktyczno-techniczne w
rzeczownik
 1. zajęcia praktyczno-techniczne
  What project are you working on in shop class, Mr. Wood? (Panie Wood, nad jakim projektem pracujecie na zajęciach praktyczno-technicznych?)
  Shop classes in my primary school were a great fun. (Zajęcia praktyczne w podstawówce były świetną zabawą.)
  They require kids to wear safety glasses in shop class. (Na zajęciach praktyczno-technicznych oni wymagają od dzieci noszenia okularów ochronnych.)

shop, shop class rzeczownik

The shop has been run by the same family for 82 years.

Sklep był prowadzony przez taką samą rodzinę przez 82 lata.

Why not go by the shop and talk to him?

Może warto przechodzić obok sklepu i rozmawiać z nim?

But a year ago, he was able to open a shop.

Ale rok temu, mógł otwierać sklep.

He set up shop at the age of 39 in 1953.

Otworzył sklep w wieku 39 lat w 1953.

Pytania i odpowiedzi - shop

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - shop

shopping = zakupy (czynność robienia zakupów) (+1 inne znaczenie)
shopper = klient (sklepu), kupujący (w sklepie)
plaza , shopping plaza = centrum handlowe
coffee shop = restauracja serwująca tanie posiłki American English (+1 inne znaczenie)
shopping mall = centrum handlowe American English
shopping bag = torba, siatka na zakupy
shop around = rozglądać się (porównywać)
gift shop = sklep z upominkami
shopping list = lista zakupów
repair shop = warsztat naprawczy
antique shop = antykwariat, sklep z antykami
body shop = nadwoziownia, warsztat blacharski
holiday shopping = zakupy wakacyjne
set up shop = założyć interes informal
butcher's , butcher's shop British English, butcher shop American English = sklep mięsny
shop owner British English, store owner American English = właściciel sklepu
lockup, lockup shop British English = niewielki sklep (bez zaplecza mieszkalnego)
beauty salon , także: beauty shop American English = salon piękności
set up shop , set up in business = zacząć działać
shopping area , shopping district = dzielnica handlowa
shopping expedition , shopping trip = wybranie się na zakupy
shop window British English, display window British English, storefront American English = witryna, front sklepu
print shop = zajęcia pracy z drukiem
sandwich shop = bar kanapkowy
online shopping = zakupy internetowe
personal shopper = specjalista od wizerunku, osobisty stylista
shop floor British English = zakład pracy (+1 inne znaczenie)
wine shop = sklep z winami
chop shop = dziupla (warsztat, w którym dokonywany jest demontaż kradzionych samochodów) informal
wood shop = zajęcia pracy w drewnie
junk shop = sklep ze starzyzną
sex shop = seks szop (sklep z artykułami erotycznymi)
open shop = zakład pracy, w którym związki zawodowe dbają o interesy wszystkich pracowników (a nie tylko swoich członków)
closed shop = zakład pracy wymagający od pracowników przynależności do określonego związku zawodowego
shop steward = przedstawiciel załogi
shopping complex = kompleks handlowy

Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?