Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"shop" po polsku - Słownik angielsko-polski

National Trust Shopobrazek do shop po polsku
rzeczownik
 1. warsztat Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 2. BrE spoken zakupy Dodaj do powtórek w eTutor [SINGULAR]
 3. informal biznes, firma, działalność Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

shop rzeczownik

The shop has been run by the same family for 82 years.

Sklep był prowadzony przez taką samą rodzinę przez 82 lata.

Why not go by the shop and talk to him?

Może warto przechodzić obok sklepu i rozmawiać z nim?

But a year ago, he was able to open a shop.

Ale rok temu, mógł otwierać sklep.

He set up shop at the age of 39 in 1953.

Otworzył sklep w wieku 39 lat w 1953.

czasownik
 1. robić zakupy Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 2. BrE informal donieść, donosić Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 3. informal przyskrzynić, zapuszkować, zamknąć Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

shop czasownik

At what time of the year you shop also is important.

Na co porze roku robisz zakupy również jest ważny.

So the real issue is not whether Americans will shop, but where.

Więc prawdziwa kwestia jest nie czy Amerykanie zrobią zakupy, ale gdzie.

You can shop the world, but I want to get off.

Możesz robić zakupy świat, ale chcę wysiąść.

Having so much, he is a hard man to shop for.

Mając tak bardzo, on jest twardym człowiekiem do sklepu dla.

BrE shop ***, AmE store ****

obrazek do shop po polsku
rzeczownik
 1. sklep Dodaj do powtórek w eTutor
  She went out to the shop. (Ona wyszła do sklepu.) Dodaj do powtórek w eTutor
  I was in that shop at the corner. (Byłem w tamtym sklepie na rogu.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Did you buy it in this store? (Czy kupiłeś to w tym sklepie?) Dodaj do powtórek w eTutor

shop, store rzeczownik

The shop has been run by the same family for 82 years.

Why not go by the shop and talk to him?

But a year ago, he was able to open a shop.

He set up shop at the age of 39 in 1953.

przymiotnik
 1. sklepowy Dodaj do powtórek w eTutor

shop ***, AmE shop class

C's in shop class?; 27.praktyczno-techniczne w
rzeczownik
 1. zajęcia praktyczno-techniczne Dodaj do powtórek w eTutor

shop, shop class rzeczownik

The shop has been run by the same family for 82 years.

Sklep był prowadzony przez taką samą rodzinę przez 82 lata.

Why not go by the shop and talk to him?

Może warto przechodzić obok sklepu i rozmawiać z nim?

But a year ago, he was able to open a shop.

Ale rok temu, mógł otwierać sklep.

He set up shop at the age of 39 in 1953.

Otworzył sklep w wieku 39 lat w 1953.

Pytania i odpowiedzi - shop

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - shop
shopping = zakupy (czynność robienia zakupów) (+1 inne znaczenie)
shop around = rozglądać się (porównywać)
shop for sth = robić zakupy czegoś
coffee shop = AmE restauracja serwująca tanie posiłki (+1 inne znaczenie)
gift shop = sklep z upominkami
shopper = klient (sklepu), kupujący (w sklepie)
set up shop = informal założyć interes
repair shop = warsztat naprawczy
shop at sth = robić zakupy w czymś
antique shop = antykwariat, sklep z antykami
body shop = nadwoziownia, warsztat blacharski
butcher's , BrE butcher's shop , AmE butcher shop = sklep mięsny
duty-free shop = sklep wolnocłowy
set up shop , set up in business = zacząć działać
BrE shop owner , AmE store owner = właściciel sklepu
lockup, BrE lockup shop = niewielki sklep (bez zaplecza mieszkalnego)
beauty salon , also: AmE beauty shop = salon piękności
plaza , shopping plaza = centrum handlowe
BrE shop window , BrE display window , AmE storefront = witryna, front sklepu
sandwich shop = bar kanapkowy
BrE shop floor = zakład pracy (+1 inne znaczenie)
wine shop = sklep z winami
talk shop = informal rozmawiać o sprawach zawodowych, rozmawiać o sprawach służbowych
chop shop = informal dziupla (warsztat, w którym dokonywany jest demontaż kradzionych samochodów)
wood shop = zajęcia pracy w drewnie
junk shop = sklep ze starzyzną
sex shop = seks szop (sklep z artykułami erotycznymi)
open shop = zakład pracy, w którym związki zawodowe dbają o interesy wszystkich pracowników (a nie tylko swoich członków)
closed shop = zakład pracy wymagający od pracowników przynależności do określonego związku zawodowego
shop steward = przedstawiciel załogi
machine shop = technical warsztat mechaniczny
thrift shop = AmE sklep z artykułami używanymi (z dochodami na cele dobroczynne)
in shop = na zajęciach praktyczno-technicznych
print shop = zajęcia pracy z drukiem
souvenir shop = sklep z pamiątkami
union shop = AmE zakład pracy zatrudniający wyłącznie członków związku zawodowego

Diki ma 150000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?