Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"rise" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. wznosić, podnosić Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Don't raise your voice, okay? (Nie podnoś głosu, dobrze?) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. podwyższać Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 3. zbierać (pieniądze na jakiś cel) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 4. podnosić, poruszać (temat) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  ! synonim: bring sth up
 5. wywoływać Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 6. unosić (np. wzrok) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 7. AmE wychowywać Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  I didn't raise you like that! (Nie wychowałem cię w ten sposób!) Dodaj do powtórek w eTutor
  I've done my best to raise the two of you. (Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje.) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonimy: bring up sb, rear
 8. hodować Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  ! synonim: grow
 9. zbierać (np. ludzi) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 10. przebijać (np. stawkę) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 11. nawiązywać łączność Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 12. old use wskrzesić Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 13. formal budować Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

raise czasownik

But they have only raised the money to pay for 132.

Ale tylko podnieśli pieniądze płacić 132.

But the case may have raised some more important issues.

Ale przypadek mógł podnieść trochę więcej ważnych kwestii.

He raised six children here, but they no longer come.

Wychował szóstkę dzieci tu ale oni już nie przychodzą.

A house in which he raised four children and still lives.

Dom, w którym wychował czworo dzieci i martwe natury.

BrE rise ***, AmE raise *

rzeczownik
 1. podwyżka Dodaj do powtórek w eTutor
  an increase in your salary, typically based on performance
  The boss gave him a raise. (Szef dał mu podwyżkę.) Dodaj do powtórek w eTutor
  He got promoted to a manager and got a rise. (On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.) Dodaj do powtórek w eTutor

rise, raise rzeczownik

Now they feel like a 2-2 team on the rise.

Skoro oni mają ochotę 2-2 zespół o wzroście.

And the police report the number of cases is on the rise.

I raport policyjny liczba przypadków wzrasta.

But the third rise comes just 27 days after the second.

Ale trzeci wzrost przychodzi właśnie 27 dni później drugi.

They were always trying to get a rise out of him.

Zawsze próbowali zdenerwować go.

Pytania i odpowiedzi - raise

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - raise
raise money = zbierać pieniądze
raised = wzniesiony, uniesiony, wypukły
raise funds = zbierać fundusze
raise the bar = informal podnosić poprzeczkę, podnosić wymagania
raiser = hodowca (bydła) (+1 inne znaczenie)
raise hell = informal opieprzyć kogoś, ochrzanić kogoś
raise capital = zgromadzić kapitał
raise cash = zbierać pieniądze, zbierać datki
raise productivity = podnosić efektywność
raise Cain = informal wściekać się, pieklić się, narobić wrzasku
fund-raiser = osoba kwestująca, osoba zajmująca się pozyskiwaniem sponsorów (+1 inne znaczenie)
raise your hand , BrE put your hand up = podnosić rękę (np. na lekcji w szkole)
raise your voice = podnosić głos
raise the roof = slang szaleć, wariować (np. na koncercie, na imprezie)
raise a stink = informal siać ferment, robić zamieszanie
raise standards , improve standards = podnosić standardy
BrE raise the alarm , BrE sound the alarm = podnosić alarm
raise the roof , lift the roof = informal oszaleć, zwariować (np. publiczność w trakcie występu)
raise the ante , up the ante = podnieść stawkę
raise sb's self-esteem = zwiększyć czyjeś poczucie własnej wartości
not lift a finger , not raise a finger = nie kiwnąć palcem (nie podjąć żadnych działań)
hell-raiser = informal awanturnik, zawadiaka
raised issues = poruszane sprawy
BrE pay rise , AmE pay raise = podwyżka płac
raise an issue = poruszyć kwestię
raise doubts about sth = wzbudzić wątpliwości co do czegoś
raise your glass = wypić czyjeś zdrowie
raise a smile = wykrzesać z siebie uśmiech
raise your head = podnieść głowę, spojrzeć w górę
raise to the bait = dać się podpuścić (dać się komuś zdenerwować)
raise sb's hopes = podnieść czyjeś nadzieje
raise sb's profile = nadać komuś rozgłosu
raise seed capital = zebrać kapitał początkowy
raise a subject = podjąć temat
raising = podnoszenie (ciężaru), unoszenie (czegoś)
hair-raising = jeżący włosy na głowie (np. opowieść)
consciousness raising = wzrost świadomości (społecznej)

150 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.