Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"rise" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
  He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
  Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
  Don't raise your voice, okay? (Nie podnoś głosu, dobrze?)
 2. podwyższać [TRANSITIVE]
 3. zbierać (pieniądze na jakiś cel) [TRANSITIVE]
 4. podnosić, poruszać (temat) [TRANSITIVE]
 5. wywoływać [TRANSITIVE]
 6. unosić (np. wzrok) [TRANSITIVE]
 7. wychowywać American English [TRANSITIVE]
  I didn't raise you like that! (Nie wychowałem cię w ten sposób!)
  I've done my best to raise the two of you. (Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje.)
 8. hodować [TRANSITIVE]
  ! synonim: grow
 9. zbierać (np. ludzi) [TRANSITIVE]
 10. przebijać (np. stawkę) [TRANSITIVE]
 11. nawiązywać łączność [TRANSITIVE]
 12. wskrzesić old use [TRANSITIVE]
 13. budować formal [TRANSITIVE]

raise czasownik

But they have only raised the money to pay for 132.

Ale tylko podnieśli pieniądze płacić 132.

But the case may have raised some more important issues.

Ale przypadek mógł podnieść trochę więcej ważnych kwestii.

He raised six children here, but they no longer come.

Wychował szóstkę dzieci tu ale oni już nie przychodzą.

A house in which he raised four children and still lives.

Dom, w którym wychował czworo dzieci i martwe natury.

rise British English ***
raise American English *

rzeczownik
 1. podwyżka
  an increase in your salary, typically based on performance
  The boss gave him a raise. (Szef dał mu podwyżkę.)
  He got promoted to a manager and got a rise. (On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.)

rise, raise rzeczownik

Now they feel like a 2-2 team on the rise.

Skoro oni mają ochotę 2-2 zespół o wzroście.

And the police report the number of cases is on the rise.

I raport policyjny liczba przypadków wzrasta.

But the third rise comes just 27 days after the second.

Ale trzeci wzrost przychodzi właśnie 27 dni później drugi.

They were always trying to get a rise out of him.

Zawsze próbowali zdenerwować go.

Pytania i odpowiedzi - raise

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - raise

raised = wzniesiony, uniesiony, wypukły
raise money = zbierać pieniądze
raiser = hodowca (bydła) (+1 inne znaczenie)
raise awareness = zwiększać świadomość
fund-raiser = osoba kwestująca, osoba zajmująca się pozyskiwaniem sponsorów (+1 inne znaczenie)
raise funds = zbierać fundusze
pile up , raise a pile = usypywać, usypać
raise the bar = podnosić poprzeczkę, podnosić wymagania informal
raise hell = opieprzyć kogoś, ochrzanić kogoś informal
raise capital = zgromadzić kapitał
raise cash = zbierać pieniądze, zbierać datki
hell-raiser = awanturnik, zawadiaka informal
raised issues = poruszane sprawy
raise productivity = podnosić efektywność
raise Cain = wściekać się, pieklić się, narobić wrzasku informal
raise your hand , put your hand up British English = podnosić rękę (np. na lekcji w szkole)
raise your voice = podnosić głos
raise the roof = szaleć, wariować (np. na koncercie, na imprezie) slang
raise a stink = siać ferment, robić zamieszanie informal
raise standards , improve standards = podnosić standardy
raise the alarm British English, sound the alarm British English = podnosić alarm
raise the roof , lift the roof = oszaleć, zwariować (np. publiczność w trakcie występu) informal
raise the ante , up the ante = podnieść stawkę
not lift a finger , not raise a finger = nie kiwnąć palcem (nie podjąć żadnych działań)
raised head = łeb soczewkowy technical
curtain raiser = jednoaktówka poprzedzająca właściwe przedstawienie (+1 inne znaczenie)
raise somebody's hackles = wkurzać kogoś, denerwować kogoś
raise somebody's hopes = podnieść czyjeś nadzieje
raise somebody's profile = nadać komuś rozgłosu
fire raiser = podpalacz British English
raising = podnoszenie (ciężaru), unoszenie (czegoś)
hair-raising = jeżący włosy na głowie (np. opowieść)
consciousness raising = wzrost świadomości (społecznej)
fund-raising event = spotkanie w celu zebrania funduszy
fund-raising campaign = kampania gromadzenia funduszy
house-raising = zebranie mieszkańców wsi mające na celu pomoc sąsiadowi w zbudowaniu zrębu domu American English
fire-raising = podpalenie British English
raising agent = środek spulchniający

Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?