Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"pop (prawosławny)" po angielsku — Słownik polsko-angielski

pop (prawosławny) [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. pope **

pop (gatunek muzyki) [UNCOUNTABLE]
obrazek do "pop" po polsku
rzeczownik
 1. pop ***

  What do you want to listen to - jazz or pop? (Czego chcesz posłuchać - jazzu czy popu?)
  Mary listens to pop music all the time. (Mary cały czas słucha muzyki pop.)
  Would she like to become a pop star? (Czy ona chciałaby zostać gwiazdą pop?)

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "pop (prawosławny)"

popęd = drive
muzyka pop = pop music
popęd seksualny, popęd płciowy = sex drive , sexual drive , sex urge
gwiazda muzyki pop = pop star
wokalista pop = pop singer
popęd seksualny = sexual urge , sex urge
prawosławny = Russian Orthodox
grecki kościół prawosławny = Greek Orthodox Church , Greek Church
kościół prawosławny = The Eastern Orthodox Church

"pop (prawosławny)" po polsku — Słownik angielsko-polski

Base Jumping the Verdon obrazek do "pop" po polsku
czasownik
 1. wyskakiwać [INTRANSITIVE]
 2. wsuwać, wkładać British English informal [TRANSITIVE]
 3. pękać z trzaskiem [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 4. wystrzeliwać, strzelać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. przebijać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 6. uderzyć kogoś, walnąć kogoś American English spoken [TRANSITIVE]
 7. wyciskać pryszcze slang [TRANSITIVE]
 8. wybałuszać, wychodzić z orbit (oczy) [INTRANSITIVE]
 9. zastawić, oddać w zastaw, oddać do lombardu slang
 10. łykać, faszerować się (np. proszkami przeciwbólowymi) slang [TRANSITIVE]
 11. ćpać, brać narkotyki slang [TRANSITIVE]

pop czasownik

Who else could pop in and out without being seen?

Kto jeszcze mógł wpaść i na zewnątrz bez zostania zobaczonym?

Sometimes I think of him, he'll just pop into my head at any old moment.

Czasami myślę o nim, on właśnie wrzuci do mojej głowy przy byle jaki moment.

But the moment I close my eyes, they pop right open again.

Ale moment zamykam swoje oczy, oni wrzucają prawą stronę otwierać jeszcze raz.

We were just going to pop them all at once.

Zamierzaliśmy wrzucić ich właśnie nagle, ni z tego ni z owego.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. trzask (np. odgłos przebitego balonu czy wystrzału) [COUNTABLE]
  I heard a loud pop. (Usłyszałem głośny trzask.)
  We all heard a pop and then there was silence. (Wszyscy usłyszeliśmy wystrzał, a potem była już tylko cisza.)
 2. pop (gatunek muzyki) [UNCOUNTABLE]
  What do you want to listen to - jazz or pop? (Czego chcesz posłuchać - jazzu czy popu?)
  Mary listens to pop music all the time. (Mary cały czas słucha muzyki pop.)
  Would she like to become a pop star? (Czy ona chciałaby zostać gwiazdą pop?)
 3. tato, tatko American English old-fashioned [COUNTABLE]
 4. sonda, badanie opinii publicznej British English informal
 5. napój gazowany British English informal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
 6. bąbelki, szampan informal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
 7. lód na patyku (skrót od "popsicle") American English informal
 8. działka, strzał (porcja narkotyku) slang

pop rzeczownik

But pop is far from the only thing she wants.

Ale pop jest daleko od jedynej rzeczy, której ona chce.

Perhaps because she's been free from pop for so long.

Może ponieważ uwolniła się od popa dla tak długi.

But the current reason why Pop has come under fire is certainly a new one.

Ale obecny powód dlaczego Pop znalazł się pod obstrzałem jest na pewno nowym.

Now I think a lot of things in the pop field have more to them.

Teraz myślę, że wiele rzeczy w polu popowym ma więcej do nich.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "pop (prawosławny)"

pop up = wyskakiwać, pojawić się
soda American English , soda pop = napój gazowany (np. cola, sprite)
pop in , pop around , pop round , pop by , pop over = wpaść, zajść, skoczyć (z krótką wizytą)
pop out = wyskakiwać (z czymś) (+1 inne znaczenie)
pop culture = popkultura, kultura masowa
pop music = muzyka pop
pop star = gwiazda muzyki pop
pop-up = reklama wyskakująca na stronie internetowej
pop something on = ubierać coś, wskakiwać w coś (+1 inne znaczenie)
pop song = popowa piosenka
eye-popping = zaskakujący, zadziwiający, szokujący
pop off = umrzeć, wykitować
pop art = pop-art (styl w sztuce)
pop singer = wokalista pop
pop quiz = kartkówka
pop psychology = psychologia popularna (np. uprawiana w mediach)
pop fly = wysoka piłka (w baseballu)
pop group = grupa grająca muzykę pop
pop into your head = wpaść do głowy
pop-up book = książka z otwierającymi się obrazkami
pop-up window = wyskakujące okienko (np. reklama na stronie internetowej)
pop-up menu = menu podręczne
pop-up ad = reklama wyskakująca na ekranie komputera
pop the question = oświadczyć się
Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.