Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"pass" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do pass po polskuPass Exams
czasownik
 1. wyminąć, przejść (obok czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He passed the library. (On minął bibliotekę.)
  I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
  Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
 2. przejść (np. przez bramę) [INTRANSITIVE]
 3. owinąć, przewlec (np. linę) [TRANSITIVE]
 4. przechodzić, znajdować się (np. o drodze, rzece) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. podawać [TRANSITIVE]
  Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.)
  She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.)
  Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)
  ! synonim: hand
 6. przekazać (np. informację) [TRANSITIVE]
 7. przeminąć, minąć (o czasie) [INTRANSITIVE]
  Several hours passed. (Minęło kilka godzin.)
  The day passed quickly. (Dzień minął szybko.)
  Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.)
 8. zdawać, zdać (np. egzamin) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 9. uchwalać (np. ustawę) [TRANSITIVE]
 10. wymieniać uwagi [TRANSITIVE]
 11. zniknąć, skończyć się [INTRANSITIVE]
 12. podawać (piłkę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 13. przekraczać (np. jakąś wartość) [TRANSITIVE]
 14. przechodzić (na kogoś, w jakiś stan) formal [INTRANSITIVE]
 15. poddać się [INTRANSITIVE]
 16. odrzucić (np. zaproszenie) [INTRANSITIVE]
 17. stracić (np. dużo krwi) [TRANSITIVE]

pass czasownik

The bill passed by the House today certainly does not.

Rachunek przyjęty koło domu dziś na pewno robi nie.

Nearly four years passed before he heard from his mother again.

Niemal cztery lata minęły zanim dostał wiadomość od swojej matki jeszcze raz.

A good time is had, and 20 to 30 minutes have passed.

Dobry czas jest mieć, i 20 do 30 minut minąć.

Even in court, they passed within feet of each other, not talking.

Nawet w sądzie, minęli w siebie stopach, nie rozmawiając.

rzeczownik
 1. przepustka, zezwolenie [COUNTABLE]
 2. wejściówka [COUNTABLE]
 3. zaliczenie (egzaminu) [COUNTABLE]
 4. podanie (w piłce nożnej) [COUNTABLE]
 5. przełęcz, przesmyk [COUNTABLE]
 6. manewr podejścia samolotu w stronę celu [COUNTABLE]

pass rzeczownik

Only 10 percent of the people who take the test pass.

Tylko 10 procent ludzi, którzy biorą przepustkę testu.

President Clinton was right to cut her off at the pass.

Prezydent Clinton miał rację, że odciąć ją w przepustce.

When a big play needs to come, they go to the pass.

Gdy wielka gra potrzebuje nadejść, oni idą do przepustki.

The pass rate is 70 to 80 percent, she said.

Stawka przepustki jest 70 do 80 procent, powiedziała.

base on balls
BB (skrót)
walk ***
pass ***

rzeczownik
 1. baza za darmo (w baseballu przyznanie pałkarzowi pierwszej bazy)

base on balls, walk, pass rzeczownik

He was always willing to take a base on balls.

His career high was 118 bases on balls in 1915.

During the decade from 1910 to 1919, no one had more bases on balls than Bush.

He also reached base two more times by bases on balls.

Pytania i odpowiedzi - pass

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - pass

pass through = przejeżdzać (np. przez miasto)
pass on = przekazywać (+1 inne znaczenie)
pass by = przechodzić obok, przejeżdżać obok
pass out = mdleć (+1 inne znaczenie)
pass away = odejść, umrzeć
pass something on = przerzucać na coś (np. koszty) (+1 inne znaczenie)
touchdown pass = podanie piłki prowadzące do przyłożenia (w futbolu amerykańskim)
pass somebody by = ominąć kogoś, przejść komuś koło nosa
pass something by = przekazywać coś dalej (np. tradycję)
pass a law = uchwalić ustawę, ustanowić prawo
come to pass = stać się
week pass = bilet tygodniowy
spread the word , pass the word = szerzyć wieści
pass the time = zabić czas
passerby , passer-by = przechodzień
pass off = mijać (np. o przyjęciu)
pass rush = działanie napastnika mające na celu powstrzymanie rozgrywającego (w futbolu amerykańskim) American English
pass muster = zdać egzamin (na coś, jako coś)
train pass = bilet okresowy
bus pass = autobusowy bilet okresowy
time passes , time goes by = czas płynie, czas mija
press pass = przepustka prasowa
pass unnoticed = przejść niezauważenie
weekend pass = bilet weekendowy
forward pass = podanie do przodu
incomplete pass = podanie niepełne
Khyber Pass = Chajber (przełęcz w górach Hindokusz)
pass interference = przeszkadzanie w podaniu
parking pass = przepustka parkingowa
ski pass = karnet na wyciągi
no-look pass = podanie piłki na oślep
pass the buck = przerzucić na kogoś odpowiedzialność (za coś)
boarding pass , boarding card British English = karta pokładowa
pass off as = podawać się za
pass a test = zdać egzamin
low-pass filter = filtr dolnoprzepustowy
go unremarked , pass unremarked = przejść niezauważonym
lateral pass = podanie boczne (w futbolu amerykańskim)

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.