Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"pass" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do pass po polskuPass Exams
czasownik
 1. wyminąć, przejść (obok czegoś) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He passed the library. (On minął bibliotekę.) Dodaj do powtórek w eTutor
  I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. przejść (np. przez bramę) Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 3. owinąć, przewlec (np. linę) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 4. przechodzić, znajdować się (np. o drodze, rzece) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. podawać Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.) Dodaj do powtórek w eTutor
  She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?) Dodaj do powtórek w eTutor
  ! synonim: hand
 6. przekazać (np. informację) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 7. przeminąć, minąć (o czasie) Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
  Several hours passed. (Minęło kilka godzin.) Dodaj do powtórek w eTutor
  The day passed quickly. (Dzień minął szybko.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.) Dodaj do powtórek w eTutor
 8. zdawać, zdać (np. egzamin) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 9. uchwalać (np. ustawę) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 10. wymieniać uwagi Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 11. zniknąć, skończyć się Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 12. podawać (piłkę) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 13. przekraczać (np. jakąś wartość) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 14. formal przechodzić (na kogoś, w jakiś stan) Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 15. poddać się Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 16. odrzucić (np. zaproszenie) Dodaj do powtórek w eTutor [INTRANSITIVE]
 17. stracić (np. dużo krwi) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

pass czasownik

The bill passed by the House today certainly does not.

Rachunek przyjęty koło domu dziś na pewno robi nie.

Nearly four years passed before he heard from his mother again.

Niemal cztery lata minęły zanim dostał wiadomość od swojej matki jeszcze raz.

A good time is had, and 20 to 30 minutes have passed.

Dobry czas jest mieć, i 20 do 30 minut minąć.

Even in court, they passed within feet of each other, not talking.

Nawet w sądzie, minęli w siebie stopach, nie rozmawiając.

rzeczownik
 1. przepustka, zezwolenie Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 2. wejściówka Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 3. zaliczenie (egzaminu) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 4. podanie (w piłce nożnej) Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
 5. przełęcz, przesmyk Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

pass rzeczownik

Only 10 percent of the people who take the test pass.

Tylko 10 procent ludzi, którzy biorą przepustkę testu.

President Clinton was right to cut her off at the pass.

Prezydent Clinton miał rację, że odciąć ją w przepustce.

When a big play needs to come, they go to the pass.

Gdy wielka gra potrzebuje nadejść, oni idą do przepustki.

The pass rate is 70 to 80 percent, she said.

Stawka przepustki jest 70 do 80 procent, powiedziała.

 1. manewr podejścia samolotu w stronę celu Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]

base on balls , (abbreviation) BB , walk ***, pass ***

rzeczownik
 1. baza za darmo (w baseballu przyznanie pałkarzowi pierwszej bazy) Dodaj do powtórek w eTutor

base on balls, walk, pass rzeczownik

He was always willing to take a base on balls.

His career high was 118 bases on balls in 1915.

During the decade from 1910 to 1919, no one had more bases on balls than Bush.

He also reached base two more times by bases on balls.

Pytania i odpowiedzi - pass

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - pass
pass through = przejeżdzać (np. przez miasto)
pass on = przekazywać (+1 inne znaczenie)
pass by = przechodzić obok, przejeżdżać obok
pass out = mdleć (+1 inne znaczenie)
pass through sth = przejść przez coś
pass away = odejść, umrzeć
pass for sth = uchodzić za coś
touchdown pass = podanie piłki prowadzące do przyłożenia (w futbolu amerykańskim)
week pass = bilet tygodniowy
pass over sth = zostawić coś (np. temat), nie zajmować się czymś
pass sth on = przerzucać na coś (np. koszty) (+1 inne znaczenie)
come to pass = stać się
pass between sb = written zajść pomiędzy kimś (a kimś innym)
pass a law = uchwalić ustawę, ustanowić prawo
let sth pass = pomijać coś milczeniem
pass as sb = podawać się za kogoś
pass sb by = ominąć kogoś, przejść komuś koło nosa
pass sth by = przekazywać coś dalej (np. tradycję)
no-look pass = podanie piłki na oślep
spread the word , pass the word = szerzyć wieści
pass the time = zabić czas
press pass = przepustka prasowa
pass unnoticed = przejść niezauważenie
pass off = mijać (np. o przyjęciu)
weekend pass = bilet weekendowy
forward pass = podanie do przodu
incomplete pass = podanie niepełne
Khyber Pass = Chajber (przełęcz w górach Hindokusz)
pass interference = przeszkadzanie w podaniu
parking pass = przepustka parkingowa
ski pass = karnet na wyciągi
pass rush = AmE działanie napastnika mające na celu powstrzymanie rozgrywającego (w futbolu amrykańskim)
pass muster = zdać egzamin (na coś, jako coś)
train pass = bilet okresowy
bus pass = autobusowy bilet okresowy
pass off as = podawać się za
pass a test = zdać egzamin
low-pass filter = filtr dolnoprzepustowy
pass sb over = pomijać kogoś

Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?