Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"parsley" po polsku - Słownik angielsko-polski

parsley *

obrazek do parsley po polsku
rzeczownik
  1. pietruszka, natka pietruszki [UNCOUNTABLE]

parsley rzeczownik

Stir in parsley and let stand at least 30 minutes.

Wmieszać pietruszkę i odstawić przynajmniej 30 minut.

Still other greens have become known as parsley, although they are nothing of the kind.

Jeszcze inni zieloni stali się znany jako pietruszka, pomimo że oni są nikim tego rodzaju.

Parsley was level par at the turn but found himself five down yet he never gave up.

Pietruszka była parytetem poziomu przy kolei ale znaleziony sobie pięć w dół już nigdy się nie poddawał.

Two years later Parsley bought property for the church to be built on.

Dwa lata później Pietruszka kupiła własność dla kościoła zostać dobudowanym.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - parsley

flat-leaf parsley = pietruszka naciowa
parsley sauce = sos pietruszkowy
cow parsley = trybula leśna (gatunek rośliny)
dog's parsley, Aethusa cynapium latin = blekot pospolity

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.