Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"news" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do news po polskuCNN Headline News
rzeczownik
 1. wiadomości, wieści Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
  I have some good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Have you heard the news? They won! (Słyszałeś wieści? Oni wygrali!) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. aktualności, wiadomości (np. w telewizji) Dodaj do powtórek w eTutor [UNCOUNTABLE]
  The next news broadcast is at half past seven. (Następny program informacyjny jest o wpół do ósmej.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Did you watch yesterday's news? (Oglądałeś wczorajsze wiadomości?) Dodaj do powtórek w eTutor
  Highlights of the match will be shown after the news. (Najważniejsze urywki z meczu pokażemy po wiadomościach.) Dodaj do powtórek w eTutor

news rzeczownik

The other big change, however, may not come as good news to everyone.

Inna duża zmiana, jednakże, nie może przychodzić jako dobre wieści do każdego.

The book industry does not need any more bad news.

Przemysł książki nie potrzebuje jeszcze jakichś złych wieści.

Of course, even the best news comes with a dark side.

Oczywiście, nawet najlepsze wiadomości nadchodzą z ciemna strona.

But more often, the women keep up with the news of the week.

Ale częściej, kobiety śledzą wiadomości tygodnia.

the news ***

obrazek do the news po polskuCMCH in the Newsfan of Auto-Tune the News.
rzeczownik
 1. wiadomości (program telewizyjny lub radiowy) Dodaj do powtórek w eTutor

the news rzeczownik

But more often, the women keep up with the news of the week.

Ale częściej, kobiety śledzą wiadomości tygodnia.

But in the end, the news is not all bad.

Ale w końcu, wiadomości nie są wszystkim zły.

But the news out of each has been quite different.

Ale wiadomości z każdego były całkiem inne.

Taken on its face, much of the news was good.

Nabrany jego twarzy, znaczna część z wiadomości była dobra.

Pytania i odpowiedzi - news

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - news
ABC News = ABC News (dział informacyjny amerykańskiej telewizji ABC)
good news = dobre wieści
bad news = złe wieści (+1 inne znaczenie)
FOX News = FOX News (stacja telewizyjna)
news conference = konferencja prasowa
news that = wieści, że (+1 inne znaczenie)
CNN , Cable News Network = CNN (amerykańska telewizja informacyjna)
news story , news report , news item = temat (w wiadomościach)
television news , TV news = wiadomości telewizyjne
news agency , news service = agencja prasowa
news of sth , news about sth = wieści o czymś
news summary = skrót wiadomości
local news = wiadomości lokalne
world news = wiadomości ze świata
television news = wiadomości telewizyjne
news organization = agencja informacyjna
news service = serwis informacyjny
news channel = kanał informacyjny
news correspondent = korespondent wiadomości
news coverage = relacja z wydarzenia (np. w TV)
business news = wiadomości biznesowe
news anchor = prezenter wiadomości
news about sth , news on sth , news of sth = wiadomości o czymś
entertainment news = wiadomości ze świata rozrywki
great news = wspaniałe wiadomości
international news = wiadomości ze świata
news business = branża informacyjna
on the news = w wiadomościach
news on sth = wiadomości w jakiejś sprawie
news poll = badania przeprowadzone dla programu informacyjnego
news magazine = magazyn informacyjny
breaking news = wiadomości z ostatniej chwili
news broadcast , news show , BrE news programme , AmE news program = program informacyjny
news director = szef programów telewizyjnych (np. w telewizji)
news release = komunikat prasowy
news analyst = komentator prasowy

"ABC News (dział informacyjny amerykańskiej telewizji ABC)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

150 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.