Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"news" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "news" po polsku CNN Headline News
rzeczownik
 1. wiadomości, wieści [UNCOUNTABLE]
  I have some good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.)
  Have you heard the news? They won! (Słyszałeś wieści? Oni wygrali!)
 2. aktualności, wiadomości (np. w telewizji) [UNCOUNTABLE]
  The next news broadcast is at half past seven. (Następny program informacyjny jest o wpół do ósmej.)
  Did you watch yesterday's news? (Oglądałeś wczorajsze wiadomości?)
  Highlights of the match will be shown after the news. (Najważniejsze urywki z meczu pokażemy po wiadomościach.)

news rzeczownik

The other big change, however, may not come as good news to everyone.

Inna duża zmiana, jednakże, nie może przychodzić jako dobre wieści do każdego.

The book industry does not need any more bad news.

Przemysł książki nie potrzebuje jeszcze jakichś złych wieści.

Of course, even the best news comes with a dark side.

Oczywiście, nawet najlepsze wiadomości nadchodzą z ciemna strona.

But more often, the women keep up with the news of the week.

Ale częściej, kobiety śledzą wiadomości tygodnia.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

the news ***

obrazek do "the news" po polsku fan of Auto-Tune the News.
rzeczownik
 1. wiadomości (program telewizyjny lub radiowy)
  Each evening at 7 p.m. Ben watches the news. (Każdego wieczoru o godzinie 19 Ben ogląda wiadomości.)

the news rzeczownik

But more often, the women keep up with the news of the week.

Ale częściej, kobiety śledzą wiadomości tygodnia.

But in the end, the news is not all bad.

Ale w końcu, wiadomości nie są wszystkim zły.

But the news out of each has been quite different.

Ale wiadomości z każdego były całkiem inne.

Taken on its face, much of the news was good.

Nabrany jego twarzy, znaczna część z wiadomości była dobra.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "news"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "news"

good news = dobre wieści
ABC News = ABC News (dział informacyjny amerykańskiej telewizji ABC)
CNN , Cable News Network = CNN (amerykańska telewizja informacyjna)
FOX News = FOX News (stacja telewizyjna)
news conference = konferencja prasowa
news that = wieści, że (+1 inne znaczenie)
bad news = złe wieści (+1 inne znaczenie)
news story , news report , news item = temat (w wiadomościach)
television news , TV news = wiadomości telewizyjne
news organization American English , news organisation British English = agencja informacyjna
news agency , news service = agencja prasowa
local news = wiadomości lokalne
world news = wiadomości ze świata
television news = wiadomości telewizyjne
news service = serwis informacyjny
news correspondent = korespondent wiadomości
news coverage = relacja z wydarzenia (np. w TV)
news channel = kanał informacyjny
business news = wiadomości biznesowe
news anchor = prezenter wiadomości
news summary = skrót wiadomości
on the news = w wiadomościach
news poll = badania przeprowadzone dla programu informacyjnego
breaking news = wiadomości z ostatniej chwili
news broadcast , news show , news programme British English , news program American English = program informacyjny
news director = szef programów telewizyjnych (np. w telewizji)
news release = komunikat prasowy
news analyst = komentator prasowy
national news = wiadomości z kraju
financial news = informacje finansowe, wiadomości finansowe
news magazine = magazyn informacyjny
entertainment news = wiadomości ze świata rozrywki
international news = wiadomości ze świata
news business = branża informacyjna
great news = wspaniałe wiadomości

"news" po angielsku — Słownik polsko-angielski

news, nowina, wielkie halo
rzeczownik
 1. poop American English slang

Pytania i odpowiedzi — "news"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "news"

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?