Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"news" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do news po polskuCNN Headline News
rzeczownik
 1. wiadomości, wieści [UNCOUNTABLE]
  I have some good news for you. (Mam dla ciebie dobre wiadomości.)
  Have you heard the news? They won! (Słyszałeś wieści? Oni wygrali!)
 2. aktualności, wiadomości (np. w telewizji) [UNCOUNTABLE]
  The next news broadcast is at half past seven. (Następny program informacyjny jest o wpół do ósmej.)
  Did you watch yesterday's news? (Oglądałeś wczorajsze wiadomości?)
  Highlights of the match will be shown after the news. (Najważniejsze urywki z meczu pokażemy po wiadomościach.)

news rzeczownik

The other big change, however, may not come as good news to everyone.

Inna duża zmiana, jednakże, nie może przychodzić jako dobre wieści do każdego.

The book industry does not need any more bad news.

Przemysł książki nie potrzebuje jeszcze jakichś złych wieści.

Of course, even the best news comes with a dark side.

Oczywiście, nawet najlepsze wiadomości nadchodzą z ciemna strona.

But more often, the women keep up with the news of the week.

Ale częściej, kobiety śledzą wiadomości tygodnia.

the news ***

obrazek do the news po polskufan of Auto-Tune the News.
rzeczownik
 1. wiadomości (program telewizyjny lub radiowy)
  Each evening at 7 p.m. Ben watches the news. (Każdego wieczoru o godzinie 19 Ben ogląda wiadomości.)

the news rzeczownik

But more often, the women keep up with the news of the week.

Ale częściej, kobiety śledzą wiadomości tygodnia.

But in the end, the news is not all bad.

Ale w końcu, wiadomości nie są wszystkim zły.

But the news out of each has been quite different.

Ale wiadomości z każdego były całkiem inne.

Taken on its face, much of the news was good.

Nabrany jego twarzy, znaczna część z wiadomości była dobra.

Pytania i odpowiedzi - news

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - news

good news = dobre wieści
ABC News = ABC News (dział informacyjny amerykańskiej telewizji ABC)
news that = wieści, że (+1 inne znaczenie)
bad news = złe wieści (+1 inne znaczenie)
FOX News = FOX News (stacja telewizyjna)
news conference = konferencja prasowa
CNN , Cable News Network = CNN (amerykańska telewizja informacyjna)
news story , news report , news item = temat (w wiadomościach)
television news , TV news = wiadomości telewizyjne
news organization American English, także: news organisation British English = agencja informacyjna
news agency , news service = agencja prasowa
local news = wiadomości lokalne
world news = wiadomości ze świata
television news = wiadomości telewizyjne
news summary = skrót wiadomości
news service = serwis informacyjny
news channel = kanał informacyjny
news correspondent = korespondent wiadomości
news coverage = relacja z wydarzenia (np. w TV)
business news = wiadomości biznesowe
news anchor = prezenter wiadomości
on the news = w wiadomościach
great news = wspaniałe wiadomości
international news = wiadomości ze świata
news business = branża informacyjna
news magazine = magazyn informacyjny
breaking news = wiadomości z ostatniej chwili
news broadcast , news show , news programme British English, news program American English = program informacyjny
news director = szef programów telewizyjnych (np. w telewizji)
news release = komunikat prasowy
news analyst = komentator prasowy
national news = wiadomości z kraju
financial news = informacje finansowe, wiadomości finansowe
news editor = redaktor wiadomości
news poll = badania przeprowadzone dla programu informacyjnego

"news, nowina, wielkie halo" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.