Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"miss" po polsku - Słownik angielsko-polski

obrazek do miss po polsku
czasownik
 1. chybić, nie trafić Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She tried to throw the paper in the bin, but she missed. (Ona próbowała wrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.) Dodaj do powtórek w eTutor
  That bullet missed him by an inch. (Kula minęła go tylko o cal.) Dodaj do powtórek w eTutor
  The sniper missed the target. (Snajper nie trafił do celu.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. nie zauważyć czegoś, minąć coś Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  This is a very large building - you can't miss it. (To jest bardzo duży budynek - nie możesz go nie zauważyć.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Don't miss the train. (Nie przegap pociągu.) Dodaj do powtórek w eTutor
  You can't miss this movie. (Nie możesz przegapić tego filmu.) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. spóźnić się na coś, nie zdążyć na coś, stracić coś Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  My bus was late and I missed the plane. (Mój autobus się spóźnił i nie zdążyłem na samolot.) Dodaj do powtórek w eTutor
  You haven't missed much. (Niewiele straciłeś.) Dodaj do powtórek w eTutor
  I missed the first part of the lecture. (Spóźniłem się na pierwszą część wykładu.) Dodaj do powtórek w eTutor
 4. ominąć, uniknąć Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
 5. nie mieć, brakować (np. zębów) Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]

miss czasownik

To my wife and children, I miss you very much.

Do mojej żony i dzieci, tęsknię za tobą bardzo.

Some of those kids now miss the bad old days.

Jakieś z tych dzieci teraz tęsknią za złymi starymi dniami.

We will miss you each and every day of our lives.

Zatęsknimy za tobą dzień w dzień ze swoich żyć.

If they miss three, their mother gets a phone call.

Jeśli oni opuszczają trzy, ich matka zdobywa rozmowę telefoniczną.

rzeczownik
 1. panna, panienka, kobieta niezamężna Dodaj do powtórek w eTutor
  She was a miss until yesterday. (Ona była panną do wczoraj.) Dodaj do powtórek w eTutor
 2. BrE spoken proszę pani (do nauczycielki) Dodaj do powtórek w eTutor
  I have a question, Miss. (Mam pytanie, proszę pani.) Dodaj do powtórek w eTutor
  Can I go to the toilet, Miss? (Czy mogę iść do toalety, proszę pani?) Dodaj do powtórek w eTutor
 3. niecelny strzał, pudło Dodaj do powtórek w eTutor [COUNTABLE]
  He scored seven hits and three misses. (On zaliczył siedem trafień i trzy niecelne strzały.) Dodaj do powtórek w eTutor
  We had a few misses in the second half. (Oddaliśmy kilka niecelnych strzałów w drugiej połowie.) Dodaj do powtórek w eTutor

miss rzeczownik

Does the Miss get to go out on her own?

Panna kazać wyjść na nią posiada?

Between us was the half open door of the office with Miss.

Między nami był drzwiami biura z panną na wpół otwartymi.

Miss Power used to have us up to show off when people came.

Panna Moc użyta by mieć nas w górę popisać się gdy ludzie przyszli.

Miss Day was probably not much older than her students.

Panna Dzień był prawdopodobnie nie dużo stary od jej studentów.

obrazek do Miss po polskuMiss USA 2006 contestantsMiss ChinaMiss Michigan Kirsten Haglund
rzeczownik
 1. Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej) Dodaj do powtórek w eTutor
  Excuse me, miss, can you help me? (Przepraszam, proszę pani, czy może mi pani pomóc?) Dodaj do powtórek w eTutor
  What do you think about it, Miss Walker? (Co pani o tym sądzi, pani Walker?) Dodaj do powtórek w eTutor
  zobacz także: Mrs, Mr
 2. miss (zwyciężczyni konkursu piękności) Dodaj do powtórek w eTutor

Miss rzeczownik

Does the Miss get to go out on her own?

Panna kazać wyjść na nią posiada?

Between us was the half open door of the office with Miss.

Między nami był drzwiami biura z panną na wpół otwartymi.

Miss Power used to have us up to show off when people came.

Panna Moc użyta by mieć nas w górę popisać się gdy ludzie przyszli.

Miss Day was probably not much older than her students.

Panna Dzień był prawdopodobnie nie dużo stary od jej studentów.

miss sb

czasownik
 1. tęsknić za kimś Dodaj do powtórek w eTutor [TRANSITIVE]
  I've missed you so much! (Tak bardzo za tobą tęskniłem!) Dodaj do powtórek w eTutor
  I'll miss you! (Będę za tobą tęsknił!) Dodaj do powtórek w eTutor
  He missed her badly. (On bardzo za nią tęsknił.) Dodaj do powtórek w eTutor

Pytania i odpowiedzi - miss

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - miss
miss out = stracić okazję
miss the point = nie zrozumieć o co chodzi
Miss World , Miss Universe = Miss Świata
near miss = niecelny strzał, chybiony strzał (+1 inne znaczenie)
junior miss = AmE nastolatka (od 11 do 14 lat)
hit-and-miss , hit-or-miss = przypadkowy, na oślep
miss sth out = BrE opuścić coś, przeoczyć coś
hit-and-miss = bezplanowy, ryzykowny
miss the boat = informal stracić okazję
miss a chance = przegapić szansę
miss the mark = nie trafić, nie zdołać osiągnąć czegoś
air miss = niebezpiecznie bliskie minięcie się samolotów w powietrzu
penalty miss = nieudany rzut karny
miss a deadline = nie zdążyć w terminie
miss your cue = zapomnieć swojej kwestii (np. na scenie)
miss a train = spóźnić się na pociąg
miss an appointment = zapomnieć o wizycie, nie przyjść na umówioną wizytę (u lekarza)
give sth a miss = BrE informal odpuścić sobie coś, zrezygnować z czegoś
miss your vocation = minąć się z powołaniem
I still miss sth = ciągle nie mogę czegoś znaleźć
never miss a trick , not miss a trick = spoken nie przepuścić żadnej okazji
lose your footing , miss your footing = stracić oparcie, stracić równowagę
a miss is as good as a mile = nieważne, ile zabrakło do osiągnięcia celu, ważne że nie został on osiągnięty (+1 inne znaczenie)
Have I missed anyone? = Czy kogoś nie pominąłem?
I've missed you so much. = Tak bardzo za tobą tęskniłem.
sth is not to be missed = coś, co trzeba zobaczyć

"miss (zwyciężczyni konkursu piękności)" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Miss Świata = Miss World , Miss Universe
wybory miss = cattle market

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?