Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"marketing" po angielsku - Słownik polsko-angielski

marketing jednoczesny, marketing symultaniczny
rzeczownik
  1. simultaneous marketing

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - marketing jednoczesny, marketing symultaniczny

marketing = marketing
symultaniczny = simultaneous
marketing docelowy = target marketing , targeted marketing

"marketing" po polsku - Słownik angielsko-polski

marketing = marketing (+2 inne znaczenia)
marketer , marketing man = specjalista od marketingu, handlowiec
marketing director = dyrektor marketingu
marketing strategy = strategia marketingowa
marketing manager = kierownik działu marketingu
marketing campaign = kampania marketingowa, kampania reklamowa
target marketing , targeted marketing = marketing docelowy
marketing system = system marketingowy
marketing opportunities = możliwości rynkowe, możliwości w zakresie marketingu
marketing scheme = plan marketingowy
marketing purpose = cel marketingu
retail marketing = marketing w sektorze handlu detalicznego
marketing information = informacja marketingowa
marketing board = rada ds. marketingu
marketing decision = decyzja marketingowa
marketing pitch = oferta marketingowa informal
marketing tactics = taktyka marketingowa
marketing expert = ekspert w dziedzinie marketing, specjalista ds. marketingu
niche marketing = marketing luk rynkowych
social marketing = marketing społeczny
marketing agreement = umowa marketingowa
green marketing = marketing nastawiony na ochronę środowiska (tzw. marketing "zielony")
marketing agency = agencja marketingowa
Internet marketing = marketing internetowy
corporate marketing = marketing korporacyjny
marketing technique = metoda marketingowa, technika marketingowa
marketing budget = budżet marketingowy
marketing practice = praktyka marketingowa
marketing cost = koszt zbytu, koszty marketingowe
product marketing = marketing produktu

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?